Studia 5 letnie jednolite magisterskie

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – stacjonarne i niestacjonarne

Link do strony rekrutacji.

Więcej informacji o kierunku…

 

Pedagogika specjalna – stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
  • pedagogika lecznicza i terapeutyczna,
  • edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

Link do strony rekrutacji.

Więcej informacji o kierunku …

 

 Studia pierwszego stopnia:

Pedagogika – stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

  • Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna (profil ogólnoakademicki)

Link do strony rekrutacji 

Więcej informacji o kierunku …

Praca Socjalna – stacjonarne i niestacjonarne

Link do strony rekrutacji.

Więcej informacji o kierunku …

Edukacja artystyczna – stacjonarne

Link do strony rekrutacji.

Więcej informacji o kierunku…

Specjalność:

  • plastyka i technika

Studia drugiego stopnia

Pedagogika – stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

  • pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna (profil ogólnoakademicki)
  • pedagogika szkolna (profil ogólnoakademicki)

Link do strony rekrutacji.

Więcej informacji o kierunku…

Praca socjalna – stacjonarne i niestacjonarne

Link do strony rekrutacji.

Więcej informacji o kierunku…

Pedagogika specjalna – stacjonarne

Link do strony rekrutacji.

Więcej informacji o kierunku…

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z rozszerzoną edukacją artystyczną –

stacjonarne i niestacjonarne

Moduły do wyboru

  • kultura regionu
  • dziecięce działania twórcze

Link do strony rekrutacji 

Więcej informacji o kierunku…