Edukacja artystyczna – studia II stopnia zapewnia zdobycie i rozszerzenie wiedzy i umiejętności do pracy w branży edukacji, kultury i sztuki. Są kontynuacją studiów I stopnia o takiej samej nazwie.

Link do strony rekrutacji.

W dzisiejszych czasach rozwijające się społeczeństwo potrzebuje wykwalifikowanych nauczycieli, edukatorów instruktorów, którzy oprócz zdolności technicznych i umiejętności artystycznych, mają także kompetencje pedagogiczne, które umożliwiają im pracę z innymi ludźmi.

Możliwości zatrudnienia są bardzo różnorodne i obejmują nauczanie plastyki i techniki, rzemiosła artystycznego, prowadzenie kół hobbistycznych oraz pracę w instytucjach kulturalnych i szkoleniowych. Absolwenci mogą także zakładać swoje własne firmy kreatywne i rozwijać swoją przyszłość tworząc własne blogi, vlogi i webinary, dzieląc się tym samym wiedzą z innymi za pomocą nowoczesnych technologii.

Studia te mogą stanowią okazję do rozwijania własnych talentów artystycznych. Praca jako artystyczna czy artystyczno-pedagogiczna daje wiele satysfakcji, ponieważ pozwala być kreatywnym, rozwijać swoje umiejętności i dzielić się swoją wiedzą z innymi. Program studiów oferuje wszechstronną wiedzę i umiejętności w różnych mediach i technikach, co umożliwia specjalizację w wybranej dziedzinie sztuki.

Specjalności:

• plastyka i technika

W kolejnym roku akademickim pojawią się nowe specjalności.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

– rozwiniesz umiejętności z zakresu warsztatu plastycznego (rysunek, malarstwo, grafika itp.)

– rozwiniesz wiedzę teoretyczną z obszaru kultury i sztuki;

– rozszerzysz wiedzę praktyczną z zakresu pedagogiki i psychologii w kontekście prowadzenia zajęć;

– rozszerzysz wiedze z zakresu organizacji i finansowania działań artystycznych i kulturalnych;

– opracujesz i zrealizujesz własny artystyczny projekt dyplomowy.

KARIERA I PRACA

Ukończenie kierunku umożliwia pracę w charakterze:

– samodzielnego twórcy (eksploratora działań artystycznych).

– nauczyciela plastyki i techniki w szkołach na każdym poziomie edukacyjnym

– instruktora i szkoleniowca w ośrodkach szkoleniowych, kulturalnych, placówkach pozaszkolnych

– powadzenia własnej działalności artystycznej

Absolwenci studiów II stopnia Edukacji Artystycznej (specjalności nauczycielskie) otrzymują pełne kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela na wszystkich poziomach edukacyjnych. Otrzymanie pełnych kwalifikacji nauczycielskich wiąże się z ukończeniem studiów magisterskich wg Rozporządzenia Ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. poz.1450 z 2.08.2019 r.)

Więcej informacji: http://edukacja-artystyczna.pl