Edukacja artystyczna – studia pierwszego stopnia

Oferowany kierunek umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnej do pracy w szeroko rozumianej branży edukacji, kultury i sztuki. Rozwijające się społeczeństwo potrzebuje profesjonalnych edukatorów, którzy oprócz zręczności w zakresie technologii artystycznych oraz obycia ze sztuką i kulturą posiadają kompetencje społeczne – pedagogiczne umożliwiające prace z drugim człowiekiem. Sfera takiej działalności jest bardzo szeroka i obejmuje nauczanie w przestrzeni szkoleniowych placówek niepublicznych oraz instytucji kulturalnych, świetlic środowiskowych, ośrodków szkoleniowych zarówno w zakresie pracy z dziećmi jak i osobami dorosłymi. Absolwenci mogą podejmować prace związane z nauczaniem plastyki i techniki, rzemiosła artystycznego, prowadzeniem kół hobbistycznych: malarskich, graficznych, muzycznych, tanecznych itp. Mogą także pracować na własny rachunek prowadząc blogi, vlogi, webinary a tym samym przekazując wiedzę za pomocą nowoczesnych technologii.

Oferowane studia mogą również stać się wspaniałym pretekstem do podjęcia własnej działalności artystycznej. Praca artysty plastyka to satysfakcja tworzenia rzeczy małych i wielkich posiadających walory dzieł sztuki lub niezwykłych wytworów sztuki użytkowej. Program studiów daje przekrojową wiedzę i umiejętności operowania w różnorodnych mediach i technikach. Rozwinięcie tej, która będzie najbliższa zainteresowaniom studenta zaowocuje w przyszłości wyspecjalizowaniem się w pożądanej na rynku branży. Osoby mające dużo samozaparcia i ambicji odnajdą się we własnej działalności jako niezależnych twórców a nawet kreatywnych przedsiębiorców – projektantów własnych marek.

Specjalności:

 • plastyka i nauczyciel techniki
 • nauczyciel muzyki
 • nauczyciel tańca

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

 • zdobędziesz kompetencje do pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi (interdyscyplinarną wiedzę z pedagogiki, psychologii, socjologii itd.);
 • nabędziesz umiejętności wypowiedzi artystycznej uszczegółowionej przez wybrane na drugim roku specjalności – w klasycznych technikach plastycznych i rzemieślniczych, tanecznych lub w muzyce. Umiejętności projektowania graficznego w tym znajomość technik fotograficznych w zakresie użytkowym, znajomości technik rzemiosła artystycznego, aranżacji muzycznej lub kompozycji tanecznej;
 • stworzysz portfolio własnych działań twórczych, predysponującą do podjęcia pracy lub studiów II stopnia,
 • zdobędziesz wiedzę psychologiczną i pedagogiczną umożliwiającą podjęcie studiów II stopnia dających kwalifikacje do pracy w szkołach publicznych po zakończeniu pełnego cyklu kształcenia;

KARIERA I PRACA

 • nauczanie (w zależności od specjalności) muzyki, tańca lub plastyki i techniki w szkołach niepublicznych bez uprawnień szkół publicznych (a po II st, w szkołach publicznych);
 • prowadzenia zajęć dodatkowych – muzycznych, plastycznych, tanecznych i technicznych w szkołach publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych;
 • praca jako instruktor w działach edukacyjnych różnych instytucjach kultury i sztuki, w ogniskach artystycznych, świetlicach środowiskowych, ośrodkach szkoleniowych;
 • praca w agencjach i kołach pracy twórczej (reklama, rzemiosło artystyczne, poligrafia, taniec, muzyka);
 • praca jako freelancer (własna działalność gospodarcza, kreowanie własnej marki) grafik, projektant, artysta-rzemieślnik, tancerz, muzyk, instruktor, bloger/vloger artystyczny.

Profil studiów: praktyczny

Dodatkowe informacje:

Studia uwzględniają potrzeby rynkowe i nowoczesne podejście do edukacji plastycznej i technicznej – tradycyjnej i cyfrowej. Są pierwszym w Polsce kierunkiem łączącym obszar edukacji plastycznej i technicznej, jedynym tego typu w województwie zachodniopomorskim

Więcej informacji: http://edukacja-artystyczna.pl