Kontakt

 • mail: barbara.zakowska@usz.edu.pl

Adres

 • Instytut Pedagogiki, ul. Ogińskiego 16/17, 71-431 Szczecin, pok. 107

Zatrudnienie

 • Katedra Historii i Teorii Wychowania

Zainteresowania badawcze

 • współczesna historia wychowania
 • edukacja międzykulturowa
 • pedagogika porównawcza
 • pedagogika szkoły
 • neurodydaktyka

Prowadzone przedmioty

 • Historia wychowania
 • Historia myśli pedagogicznej
 • Pedagogika porównawcza
 • Prawo oświatowe
 • Podstawy prawne i organizacyjne oświaty
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie

Udział w konferencjach naukowych

 • Szczecin, 17-18 IX 2020r., Alone Together Again (ATA) – II Międzynarodowa Konferencja o Samotności we Wspólnocie organizowana przez Instytut Pedagogiki na Uniwersytecie Szczecińskim oraz York St. John University, referat pt.: „Being alone or interbeing?  Mindfulness for teachers – finding the work balance”.
 • Szczecin, 14 XII 2016 r., III Seminarium Naukowe z cyklu z badań nad tradycją polskiej pedagogiki na temat „Instytucje oświatowo-wychowawcze i resocjalizacyjne „Tradycje – Teraźniejszość – Przyszłość” organizowane przez Instytut Pedagogiki na Uniwersytecie Szczecińskim, referat pt. „15 lecie działalności Szkoły Międzynarodowej w Szczecinie – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość:
 • Szczecin, 18 XII 2015r., I Seminarium Naukowe z cyklu z badań nad tradycją polskiej pedagogiki na temat „Instytucje oświatowo-wychowawcze i resocjalizacyjne „Tradycje – Teraźniejszość – Przyszłość” organizowane przez Instytut Pedagogiki na Uniwersytecie Szczecińskim, referat pt. „Niepubliczne szkoły podstawowe w Szczecinie w latach 1989-2014”.
 • Szczecin, 17-21 IX 2014r., powszechny Zjazd Historyków Polskich, udział w sympozjum
 • Gdańsk, 19-21 IX 2013r., Ogólnopolski VIII Zjazd Pedagogiczny „Edukacja, Inkluzja, Różnice”, referat pt. „Nauka języka obcego drogą do wielokulturowości we współczesnej polskiej szkole”
 • Szczecin, 17 X 2013r., Międzynarodowa Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego MKDUS, referat pt. „Kompetencje nauczyciela w spotkaniu z Innym, na podstawie Szkoły Międzynarodowej w Szczecinie

 

Udział w konferencjach organizowanych dla nauczycieli

 • Szczecin, 19 VI 2019r.,V Wojewódzka Neurokonferencja Nauczycieli, organizowana przez Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne w ZCDN w Szczecinie, referat pt.: „Witamina M motywuje do działania – pedagogika serca Marii Łopatkowej”.
 • Szczecin, 16 VI 2018r., IV Wojewódzka Neurokonferencja Nauczycieli „Zmysł udziału”. O Pamięci, organizowana przez Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne w ZCDN w Szczecinie, referat pt: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem– wykład mocno praktyczny.”
 • Szczecin, 25 V 2016r., warsztaty z zakresu neurodydaktyki pt. „Brain based learning”, przeprowadzone w języku angielskim dla Rady Pedagogicznej Szkoły Międzynarodowej w Szczecinie (SIS).

Projekty

 • Udział w programie  „Mistrzowie dydaktyki” w ramach działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Udział w wizycie studyjnej „Fundamentals to University Teaching – Masters of Didactics” na Uniwersytecie Groningen w Holandii  w dniach 24.10.2021r. – 30.10.2021r. Głównym celem spotkania było odbycie szkolenia w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metody tutoringu. Zdobyte doświadczenie posłużyć ma do wypracowania i wdrożenia nowych rozwiązań w zakresie stosowania w/w metody w pracy ze studentami.

 

 

 

Publikacje

 • Żakowska B. „Alternatywne Lekcje Wychowania Fizycznego na podstawie projektu Fundacji Moniki Pyrek” w: Uczeń – zawodnik. Szanse i wyzwania sportu w szkołach sportowych/ w szkołach mistrzostwa sportowego (ed.) B. A. Orłowska, R. Janicka- Szyszko, Gorzów Wielkopolski 2020.
 • Żakowska B. „Fenomen niepublicznych szkół w Szczecinie” w: Tożsamość. Rozwój. 75-lecie Pomorza Zachodniopomorskiego (ed.) M. Tałasiewicz, K. Kozłowski, Szczecin 2020.
 • Dwumiesięcznik Oświatowy Refleksje, Nr 1 Styczeń/Luty 2019, Biografie pedagogiczne, artykuł pt. „Wizja wolności”.
 • Przegląd Zachodniopomorski nr 1 2015, artykuł pt. „Działalność dydaktyczna, wychowawcza oraz opiekuńcza Szkoły Międzynarodowej w Szczecinie w kontekście rozwoju szkolnictwa niepublicznego po 1989 roku”.
 • Dwumiesięcznik Oświatowy Refleksje, Nr 1 Styczeń/Luty 2015, Edukacja Włączająca, artykuł pt. „Kurs na różnorodność”.
 • Żakowska B., Interactive whiteboard in education” in: The values in the educational culture media. Trust (ed.) E. Perzycka, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015 Szczecin.
 • Edukacja Humanistyczna Nr 1 2014, artykuł pt. „Nauczania dwujęzyczne – krok ku edukacji międzykulturowej”.
 • Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy Refleksje, Nr 5 Wrzesień/ Październik 2013, Tożsamość Regionalna, artykuł pt. „Nauka języków a wielokulturowość”.
 • Miesięcznik pedagogiczny Dialogi nr 10 Grudzień 2008 Języki obce w szkole i przedszkolu, artykuł pt. „Metodyka nauczania języka obcego dzieci w wieku wczesnoszkolnym”.