STRUKTURA  ORGANIZACYJNA INSTYTUTU PEDAGOGIKI

KATEDRA PEDAGOGIKI OGÓLNEJ, DYDAKTYKI I STUDIÓW KULTUROWYCH

KATEDRA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ