STRUKTURA  ORGANIZACYJNA INSTYTUTU PEDAGOGIKI

KATEDRA HISTORII I TEORII WYCHOWANIA

KATEDRA PEDAGOGIKI OGÓLNEJ, DYDAKTYKI I STUDIÓW KULTUROWYCH

KATEDRA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ