dr Małgorzata Mikut

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

Kontakt

Malgorzata.Mikut@usz.edu.pl

Tel. 608716608

Adres

 • Instytut Pedagogiki, ul. Ogińskiego 16/17, 71-431 Szczecin

Biogram naukowy

 • Zatrudnienie – KATEDRA PEDAGOGIKI OGÓLNEJ, DYDAKTYKI I STUDIÓW KULTUROWYCH

Zainteresowania badawcze

pedagogika; obszary badań – młodzież  i jej funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym, rodzinnym, szkolnym, zawodowym w kontekstach/wymiarach społeczno – kulturowych, orientacje życiowe młodego pokolenia, wymiary i obszary zaangażowania młodzieży.

Prowadzone przedmioty

 • pedagogika ogólna,
 • wprowadzenie do pedagogiki,
 • pedagogika kultury

Pełnione funkcje w US i poza uczelnią

Pełnione funkcje w US:

 • Opiekunka grup studenckich (co roku)
 • Koordynatorka Dnia Adaptacyjnego dla studentów pierwszego roku, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, rozpoczynającego rok akademicki 2019/2020;
 • członkini Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia na kierunku pedagogika, profil ogólnoakademicki (2016-2019)
 • członkini Zespołu Kierunku pedagogika (profil ogólnoakademicki) – rok akademicki 2019/2020

Przynależność do stowarzyszeń, i organizacji:

 • Polskie Towarzystwo Pedagogiczne(członkini od 2014);
 • Szczecińskiego Oddziału PTP przy Uniwersytecie Szczecińskim (członkini od 2014);
 • Zespół Pedagogiki Młodzieży przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (członkini od 2016).

Granty

 • grant promotorski (2002 – 2004) Gimnazjum jako miejsce kształtowania orientacji życiowych młodzieży wiejskiej. NR PROJEKTU H01F 044 22

Publikacje i link aktywny do strony biblioteki US

http://publi.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-search.pl?op=do_search&type=opac&marclist=&and_or=and&excluding=&operator=contains&value=Małgorzata+Mikut.

Niezbędnik młodego nauczyciela