W sprawach związanych z Instytutem Pedagogiki

W sprawach studenckich proszę kontaktować się z działem obsługi studenta: dos.krakowska@usz.edu.pl

W sprawach kształcenia  proszę kontaktować się z działem kształcenia:

Uniwersytet Szczeciński

Instytut Pedagogiki

portiernia 091 4443737
sekretariat 091 4443753

Ogińskiego 16/17

71-431 Szczecin