W sprawach związanych z Instytutem Pedagogiki

  • Sekretariat  Instytutu Pedagogiki
  • mgr inż. Kamila Malec
  • kamila.malec@usz.edu.pl
  • tel: 91 444 3753

W sprawach studenckich proszę kontaktować się z działem obsługi studenta: https://dos.usz.edu.pl/

  • Małgorzata Laryończuk tel: 91 4443254, malgorzata.laryonczuk@usz.edu.pl
  • Elżbieta Majer tel: 91 4443355, elzbieta.majer@usz.edu.pl
  • Paula Chochół tel: 91 4443379, paula.chochol@usz.edu.pl
  • Kacper Wiażewicz (projekty) tel: 91 4443232, kacper.wiazewicz@usz.edu.pl

W sprawach kształcenia  proszę kontaktować się z działem kształcenia:

  • Anna Marczuk Strawa tel: 91 444 33 56, anna.marczuk-strawa@usz.edu.pl
  • Anna Kucharska tel: 91 4443110, anna.kucharska@usz.edu.pl

Uniwersytet Szczeciński

Instytut Pedagogiki

portiernia 091 4443737
sekretariat 091 4443753

Ogińskiego 16/17

71-415 Szczecin