Geneza Instytutu Pedagogiki ma swój początek wraz z powstaniem w 1968 roku Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Szczecinie. Uczelnia była Filią Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i posiadała 4 wydziały: Humanistyczny, Matematyczno- Przyrodniczy, Nauczania Początkowego i Wychowania Fizycznego. Organizatorem i dziekanem Wydziału Nauczania Początkowego był doc. dr hab. Bolesław Sadaj (w latach 1968- 1973). W ramach wydziału powołano 4 zakłady: Pedagogiki (kier. doc. dr hab. B. Sadaj), Psychologii ( kier. doc. dr Kazimierz Suszek), Metodyki Nauczania Początkowego (kier. dr Janina Parafiniuk-Soińska), Wychowania Muzycznego (kier. mgr Krystyna Masojć). Na wydziale kształciło się 198 studentów, studia ukończyło 91 osób. W 1973 roku Wyższa Szkoła Nauczycielska została przekształcona w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, która posiadała 4 wydziały: Humanistyczny, Pedagogiczny, Matematyczno-Przyrodniczy i Wychowania Fizycznego.

W 1985 roku powstał Uniwersytet Szczeciński i w ramach Wydziału Humanistycznego rozpoczął działalność Instytut Pedagogiki i Psychologii. Pierwszym dyrektorem Instytutu była doc. dr hab. J. Parafiniuk- Soińska (do 1989 roku). Kolejno funkcję dyrektora Instytutu pełnili: prof.  dr hab. K. Jaskot (lata 1989- 1990), prof. dr hab. F. Bereźnicki (lata 1990- 2000), prof. dr hab. Kazimierz Wenta (lata 2000- 2002), dr hab. prof. US Włodzimierz Krysiak ( lata 2002- 2009), dr hab. prof. US Teresa Żółkowska (od 2009 roku).

Początkowo w ramach Instytutu funkcjonowało 10 zakładów. W roku 2008 zmieniono strukturę organizacyjną Instytutu i powołano następujące katedry;

Kierownik Katedry

Katedra Dydaktyki Ogólnej

dr hab. Włodzimierz Krysiak, prof. US

od roku 2014 dr hab. Janina Świrko-Pilipczuk, prof. US

Katedra Historii Wychowania

dr hab. Wiesław Andrukowicz prof. US

od 2015 roku prof. dr hab. Wiesław Andrukowicz

Katedra Pedagogiki Ogólnej

prof. dr hab. Maria Czerepaniak -Walczak

Katedra Teorii Wychowania

dr hab. Anna Murawska, prof. US

Katedra Pedagogiki Specjalnej

dr hab. Teresa Żółkowska, prof. US

Katedra Pedagogiki Społecznej

dr hab. Barbara Kromolicka prof. US

od 2015 roku prof. dr hab. Barbara Kromolicka

Katedra Wczesnej Edukacji

dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US