Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.
 • „Przełomy w rozwoju dydaktyki w XIX-XX wieku”, organizowanej przez Sekcję Historii Pedagogiki KNP PAN.
 • Konferencja odbędzie się 10 grudnia w godzinach 10.00-16.00 w aplikacji MS Teams.
 • Program konferencji
 • Rejestracja i uzyskanie dostępu do konferencji pod poniższym linkiem:
 

 

Data konferencji: 11.05.2021 

Dostęp zdalny na platformie MS TEAMS

Formularz zgłoszenia uczestnictwa (kliknij tu) 

Pracownicy Katedry Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Szczecińskiego serdecznie zapraszają do udziału w konferencji dydaktycznej Szkoła XXI wieku – wyzwania kształcenia klasach zróżnicowanych”.    

Celem konferencji jest przede wszystkim prezentacja aktualnych praktycznych i modelowych rozwiązań w zakresie dydaktyki specjalnej ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań związanych, m.in. z proponowanymi zmianami regulacji prawnych, organizacją kształcenia włączającego, pracą zdalnądostępnością i jakością materiałów dydaktycznych.   

Proponujemy następujące szczegółowe obszary tematyczne: 

 1. Propozycje zmian w zakresie systemu diagnozy i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
 2. Metodyka kształcenia w klasach zróżnicowanych. 
 3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu specjalnym. 
 4. Kompetencje cyfrowe uczestników kształcenia specjalnego. 
 5. Przegląd i ocena dostępnych materiałów dydaktycznych dla kształcenia specjalnego. 
 6. Doświadczenia nauczycieli kształcenia specjalnego i nauczycieli wspomagających w zakresie pracy zdalnej z uczniem ze spe wyzwania, trudności, dobre praktyki.  
 7. Współpraca z rodziną ucznia ze spe w zakresie przygotowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. 

W ramach konferencji przewidziane są zajęcia warsztatowe on-line na temat edukacji seksualnej w kształceniu specjalnym oraz zagrożeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieżyWszystkie zgłoszone referaty zostaną po uzyskaniu pozytywnej recenzji opublikowane monografii. Udział w konferencji jest bezpłatny, natomiast opłata związana z wydaniem materiałów w recenzowanej monografii wynosi 140 zł. Uczestnictwo w konferencji potwierdzone będzie certyfikatem.

Numer konta zostanie podany niebawem.

Komitet naukowy:

 • prof. dr hab. Iwona Chrzanowska
 • prof. dr hab. Grażyna Dryżałowska
 • prof. dr hab. Zenon Gajdzica
 • prof. dr hab. Joanna Głodkowska
 • prof. dr hab. Amadeusz Krause
 • prof. dr hab. Anna Nowak
 • prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz
 • prof. dr hab. Andrzej Twardowski
 • prof. dr hab. Marzenna Zaorska
 • prof. dr hab. Teresa Żółkowska
 • dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ
 • dr hab. Lilianna Konopska, prof. US
 • dr hab. Irena Ramik-Mażewska, prof. US
 • dr hab. Marcin Wlazło, prof. US
Komitet organizacyjny:
 • dr Agata Chilman (agata.chilman@usz.edu.pl)
 • mgr Magdalena Iwan (magdalena.iwan@usz.edu.pl)
 • mgr Karolina Kaliszewska (karolina.kaliszewska@usz.edu.pl)
 • dr Maciej Sokołowski-Zgid (maciej.sokolowski-zgid@usz.edu.pl)

Saturday, April 10th 2021 (Online)  

Crisis as a Challenge – Challenge of a Crisis

You are cordially invited to participate.

The conference presents a platform for the exchange and further inspiration of intercultural projects from the Pomerania region with a focus on learning, teaching and working during the exceptional times of a crisis caused by the Covid-19 pandemic. Various projects from the regions of Szczecin and Greifswald will present their concepts, ideas and outputs to support learning, working, and living during challenging times and will thereby offer new insights into intercultural and interdisciplinary areas of how to cope with the current challenges.

Frances Hoferichter, University of Greifswald; Anna Murawska, University of Szczecin

More information on the project: http://www.inter-uni.eu/

Crisis as a Challenge, Challenge as a Crisis, Animacja – Release me, Uniwersytet Szczeciński