Aktualności

  • 22 WRZEśNIA 2023
  “Niepubliczne szkoły podstawowe w Szczecinie w latach 1989-2014” dr Barbara Żakowska

  “Niepubliczne szkoły podstawowe w Szczecinie w latach 1989-2014” dr Barbara Żakowska

  Zapraszamy do lektury książki pt. „Niepubliczne szkoły podstawowe w Szczecinie w latach 1989-2024” autorstwa dr Barbary Żakowskiej wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. W recenzji wydawniczej dr hab. Justyny Gulczyńskiej, prof. UAM czytamy: „Praca jest istotną publikacją ukazującą rodzącą się po roku 1989 instytucjonalną edukację niepubliczną oraz 25 lat jej doświadczeń. Książka, w regionalnej odsłonie,

  więcej
  • 20 WRZEśNIA 2023
  „Wolontariat młodzieży w liceum ogólnokształcącym” dr Małgorzata Nermend

  „Wolontariat młodzieży w liceum ogólnokształcącym” dr Małgorzata Nermend

  Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego ukazała się książka dr Małgorzaty Nermend zatytułowana „Wolontariat młodzieży w liceum ogólnokształcącym”. Jak można przeczytać we fragmencie recenzji prof. dr hab. Anny Kanios „Mimo dość licznych już publikacji na temat wolontariatu niewiele jest badań dotyczących wolontariatu szkolnego i jego funkcji edukacyjnych (…). Książka posiada interdyscyplinarny charakter porusza bowiem zagadnienia o

  więcej
  • 19 WRZEśNIA 2023
  “Nauczycielskie praktyki oceniania zachowania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej” dr Julia Karapuda

  “Nauczycielskie praktyki oceniania zachowania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej” dr Julia Karapuda

  Nakładem Oficyna Wydawnicza Impuls ukazała się właśnie książka dr Julii Karapudy pt. “Nauczycielskie praktyki oceniania zachowania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej”  Jak czytamy w opisie na stronie wydawnictwa: “Oddana do rąk czytelnika książka jest próbą ukazania, jak trudną sztuką dla nauczycielek i nauczycieli jest ocenianie zachowania uczniów, a także zaprezentowania wielu poszukiwań, które w tym obszarze są czynione

  więcej
  • 18 WRZEśNIA 2023
  Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w Kirgistanie

  Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w Kirgistanie

  W dniach od 28 sierpnia do 10 września 2023 roku dr Barbara Żakowska wzięła udział w międzynarodowym projekcie w Kirgistanie w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Pani Doktor  stała się członkiem wielonarodowego zespołu specjalistów, do którego należą Niemcy, Kirgizi, Izraelczycy oraz Polacy. Zespół przejdzie cykl szkoleń dotyczących edukacji nieformalnej i edukacji międzykulturowej. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat uprawniający do prowadzenia międzynarodowych spotkań młodzieżowych. W zespole

  więcej
  • 18 WRZEśNIA 2023
  “Niepełnosprawność. Po/nowoczesne rozważania” prof. dr hab. Teresa Żółkowska

  “Niepełnosprawność. Po/nowoczesne rozważania” prof. dr hab. Teresa Żółkowska

  Książka poświęcona jest refleksjom o niepełnosprawności prowadzonym w oparciu o wybrane podejścia zakreślone w kontekście post- ów i zwrot- ów stanowiących inter i transdyscyplinarny dialog ontologiczno-epistemologiczny konceptualizujący niepełnosprawność. W książce prezentowane są zagadnienia dotyczące Refleksyjnej nowoczesności, które pozwalają na umiejscowienie rozważań o przedmiocie analiz ze względu na ramy czasowe i znaczeniowe. Następie przybliżone są kwestie

  więcej
  • 16 WRZEśNIA 2023
  III Tydzień Inicjatyw Senioralnych – debata w Instytucie Pedagogiki

  III Tydzień Inicjatyw Senioralnych – debata w Instytucie Pedagogiki

  15 września 2023 r. odbyła się w Instytucie Pedagogiki w ramach III Tygodnia Inicjatyw Senioralnych debata pt. “Senior w dobrej formie – czyli jak najdłużej zachować sprawność fizyczną oraz zdrowie psychiczne?” Wydarzenie współorganizowane było przez Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, CitoNet Szczecin, Miejską Radę Seniorów w Szczecinie oraz Instytut Pedagogiki i spotkało się z dużym zainteresowaniem ze

  więcej
  • 15 WRZEśNIA 2023
  Wyrazy współczucia

  Wyrazy współczucia

  „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci” Wisława Szymborska   Pani  prof. dr hab. Teresie Żółkowskiej składamy wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy Społeczność akademicka Instytutu Pedagogiki US  

  więcej
  • 8 WRZEśNIA 2023
  III TYDZIEŃ INICJATYW SENIORALNYCH – zapraszamy do Instytutu Pedagogiki 15 września godz. 12:00

  III TYDZIEŃ INICJATYW SENIORALNYCH – zapraszamy do Instytutu Pedagogiki 15 września godz. 12:00

  W ramach III Tygodnia Inicjatyw Senioralnych szczeciński oddział PTG wraz z CitoNet  Szczecin, Miejską Radą Seniorów w Szczecinie i Instytutem Pedagogiki US zapraszają na debatę pt. “Senior w dobrej formie – czyli jak najdłużej zachować sprawność fizyczną oraz zdrowie psychiczne?”. Spotkanie odbędzie się 15 września br. o godz. 12:00-14:00 w Instytucie Pedagogiki ul. Ogińskiego 16

  więcej
  • 19 LIPCA 2023
  WAKACJE

  WAKACJE

  Za nami kolejny udany i pełen sukcesów rok akademicki 2022/2023. Pragniemy podziękować wszystkim Studentom, za Państwa odpowiedzialne studiowanie, umiejętnie łączenie nauki z niezwykłą aktywnością społeczną w czasie trwającej pomocy uchodźcom z Ukrainy i innych akcjach na rzecz społeczności lokalnej. Naszych tegorocznych Absolwentów pożegnaliśmy w czasie Absolutorium, tradycyjnie dedykując specjalnie na tę okazję przygotowaną niespodziankę. Życzymy

  więcej
  • 19 LIPCA 2023
  Nowy wykaz czasopism naukowych MEiN z 17.07.2023 r.

  Nowy wykaz czasopism naukowych MEiN z 17.07.2023 r.

  Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowaną listą czasopism punktowanych.   https://www.gov.pl/attachment/44d6534c-dad9-4b08-ad0b-d5787fe3045f

  więcej