KNR jest organizacją studencką skupiającą pasjonatów resocjalizacji. Celem działalności jest poszerzanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych przez twórczą aktywizację uczestników. Tworzymy zespół ludzi otwartych na rozwój, dialog, autorefleksję i spotkanie z Innym. Zapraszamy do zapoznania się z Naszymi osiągnięciami i działalnością.