Koło Naukowe Resocjalizacji bierze czynny udział w organizowaniu warsztatów fotograficznych podczas Międzynarodowych Wymian Młodzieży, realizowanych w ramach programu Erasmus + lub Polsko- Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Przedstawiciele organizacji podczas tego rodzaju projektów mają okazje współpracować z młodzieżą niedostosowaną społecznie z ośrodków resocjalizacyjnych, podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego z Polic oraz młodymi ludźmi z krajów partnerskich tj. Ukraina, Łotwa, Litwa. Efektami współpracy są: wystawy fotograficzne, reportaże oraz filmy poklatkowe.

Twarze i maski

WYZWOLENIE - ВИЗВОЛЕННЯ

Wspomnienia z warsztatów Pogorzelica 2018

Wymiana polsko - łotewska od środka