Sprawozdania z działalności

 • Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Resocjalizacji w roku akademickim 2018/2019

  1. 15.07.2018 – 31.08.2018 r., studenci Koła Naukowego Resocjalizacji organizowali i wzięli czynny udział w Międzynarodowej Wymianie Młodzieżowej organizowanej w ramach programu Erasmus+, We create ourselves. Fallow us!, organizowanej w Pogorzelicy;
  2. 18- 19.09.2018r studenci KNR brali czynny udział w promocji Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Humanistycznego podczas targów PERSPEKTYWY;
  3. 10.2018 członkowie KNR przeprowadzili warsztaty z udziałem wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szczecinie;
  4. 10.2018 r., pomoc w organizacji doktoratu honoris causa na Wydziale Humanistycznym, Uniwersytetu Szczecińskiego;
  5. 16.11.2018, przedstawiciele KNR wzięli czynny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, „Człowiek w przestrzeni instytucji resocjalizacyjnej – w stulecie odzyskania niepodległości” w Uniwersytecie Opolskim;
  6. 11.2019 r., prezentacja wystawy fotograficznej pt. Twarze i Maski w Ministerstwie Edukacji Narodowej;
  7. 5.12.2018 r., nominacja do nagrody w kategorii EDUinspiracje i udział w prestiżowej Gali wręczenia nagród edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie;
  8. 16.01.2019 r., udział w IV Przeglądzie Kół Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego;
  9. 8.02.2019 r., udział w wystawie fotografii „Po drugiej stronie lustra- odczarowana terapia. Organizatorzy pacjenci Stowarzyszenia MONAR, Ośrodek Leczenia, terapii i rehabilitacji uzależnień w Babigoszczy;
  10. 29.04- 05.05.2019 r., udział w Międzynarodowej polsko- litewskiej, Wymianie Młodzieżowej organizowanej w ramach polsko- litewskiego funduszu wymian, przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej, pt. Colours of taste, w Gdańsku.
  11. 10.05.2019 r., udział w IX Ogólnopolskim Rajdzie Survivalowym „Orły 2019” organizowanym przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szczecinie;
  12. 26- 28.05.2019r udział w VIII Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości wychowanków MOW i MOS PRZETWORNIK;
  13. 8-14.06.2019 r. udział w Międzynarodowej, polsko- ukraińskiej, Wymianie Młodzieżowej organizowanej w ramach programu Erasmus + w Poroninie, warsztaty cyrkowe.
 • Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Resocjalizacji w roku akademickim 2017/2018

  1. 21-22.09.2017r studenci KNR brali czynny udział w promocji Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Humanistycznego podczas targów PERSPEKTYWY;
  2. 12.2017r KNR zajęło II miejsce w konkursie „Razem możemy więcej. Edycja 2017”. Na gali wolontariatu w Policach wyróżniony został projekt „Twarze i Maski”;
  3. 16.01.2018r organizacja wykładu hab. zw. dr hab. Andrzeja Bałandynowicza. Tytuł wykładu: Bezpieczeństwo jako wartość indywidualna, wspólnotowa i transkulturowa”;
  4. 17.01.2018r studenci KNR współorganizowali i brali czynny udział w III Przeglądzie Kół Naukowych US;
  5. 9-11.03.2018r organizacja warsztatów dla młodzieży niedostosowanej społecznie z MOW Trzebież pt. Ekologia w obiektywie” Międzyzdroje;
  6. 19-20.04.2018r udział czynny w V Międzynarodowej Konferencji „Za kurtyną resocjalizacji. Perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej” w Toruniu oraz w warsztatach naukowych zorganizowanych przez UMK;
  7. 8.05.2018r udział czynny w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Horyzonty pedagogiki resocjalizacyjnej. Pt. „Resocjalizacja nieletnich niedostosowanych społecznie” w Katowicach;
  8. 14- 15.05.2018r udział czynny w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Konteksty efektywności…” oraz warsztatach naukowych Gnieźnie;
  9. 13.05.2018r udział w XIII Ogólnopolskim Rajdzie Survivalowym „Orły 2018”;
  10. 20- 22.05.2018r udział w VII Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości wychowanków MOW i MOS PRZETWORNIK;
  11. 06.2018 r., członkowie Koła Naukowego Resocjalizacji zajęli II miejsce w konkursie „wymyśl, nakręć i wygraj” organizowanym przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego;
 • Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Resocjalizacji w roku akademickim 2016/2017

  W roku akad. 2016/2017 w ramach działalności Koła Naukowego Resocjalizacji zostały zrealizowane następujące zadania:

  1. Studenci od 16.10.17 do 25.02.17 na cotygodniowych spotkaniach w Instytucie Pedagogiki w godzinach od 14.30 do 20.45 przygotowywali pod kierunkiem dr Huberta Kupca program wychowawczo- resocjalizacyjny, doskonaląc swoje kompetencje naukowe i wychowawcze;
  2. 2016 roku studenci KNR wzięli czynny udział w II Przeglądzie Kół Naukowych US;
  3. 2017r członkowie Koła Naukowego Resocjalizacji uczestniczyli w badaniach diagnostycznych w MOW Trzebież;
  4. W okresie od 25.02.2017 do 30.06.2017r studenci KNR prowadzili warsztaty rozwoju kompetencji społecznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu i trwały po od 5 do 6 godzin;
  5. Od 29.04.2017 do 6.05.2017 studenci działający w KNR byli współorganizatorami wymiany polsko-ukraińskiej w ramach programu Erasmus + w Poroninie;
  6. W dniach 22- 23 maja 2017 r. studenci KNR zorganizowali i przeprowadzili wystawę fotograficzną prezentującą prace wychowanków z placówki resocjalizacyjnej podczas V Przeglądu Twórczości Artystycznej „Przetwornik”;
  7. 2017r. członkowie KNR przedstawiali wyniki prowadzonych przez siebie badań podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Toruniu oraz Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Warszawie;
  8. 2017 r. przedstawiciele KNR aktywnie uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Środzie Wielkopolskiej;
  9. 2017 r. studenci KNR brali czynny udział w Konferencji Naukowej „Forum Resocjalizacji” w Goniądzu.