Instytut Pedagogiki jest w strukturach Wydziału Nauk Społecznych

Pozostałe Wydziały Uniwersytetu Szczecińskiego