Dyrektor Instytutu Pedagogiki

dr hab. Anna Murawska, prof. US

tel. (91) 444 37 53

dyżur: po wcześniejszym uzgodnieniu

czwartek 14.00-15.00

MS Teams kod: i2wa25a

 

 

Zastępca Dyrektora ds. projektów naukowych i ewaluacji

dr hab Elżbieta Magiera, prof US

tel. (91) 444 37 53

dyżur: po wcześniejszym uzgodnieniu

poniedziałek 12.30-13.30

MS Teams kod: i2wa25a

 

 

Pełnomocniczka Rektora 

ds. współpracy z otoczeniem społecznym w Instytucie  Pedagogiki

dr Ilona Kość

tel. (91) 444 37 53

dyżur: po wcześniejszym uzgodnieniu

czwartek 11.00-12.00

MS Teams kod: i2wa25a

 

 

Zastępca Dyrektora ds. kształcenia 

dr Paula Wiażewicz-Wójtowicz

tel. (91) 444 37 53

dyżur: po wcześniejszym uzgodnieniu

wtorek 13.00-14.00

MS Teams kod: i2wa25a

 

 

Przewodnicząca rady naukowej:  

prof. dr hab. Barbara Kromolicka

 

Zastępca Przewodniczącej rady naukowej:  

dr hab. Justyna Nowotniak, prof. US