dr hab. Anna Murawska, prof. US

Kontakt

 • mail: anna.murawska@usz.edu.pl
 • telefon służbowy: 0 91 444 37 47

Adres

 • Instytut Pedagogiki, ul. Ogińskiego 16/17, 71-431 Szczecin, pok. 104

Zatrudnienie

 • Katedra Historii i Teorii Wychowania

Zainteresowania badawcze

 • filozoficzne podstawy wychowania,
 • teoria wychowania,
 • pedagogika egzystencjalna,
 • pedagogika szkoły wyższej

Prowadzone przedmioty

 • teoretyczne podstawy wychowania,
 • współczesne problemy edukacji

Pełnione funkcje

 • od 2016 – zastępca dyrektora Instytutu Pedagogiki (obecnie p. o. dyrektora Instytutu Pedagogiki)
 • od 2010 – kierownik Katedry Teorii Wychowania (obecnie Katedra Historii i Teorii Wychowania)
 • od 2011 – redaktor naczelna półrocznika „Pedagogika Szkoły Wyższej”
 • od 1996 – członkini Szczecińskiego Telefonu Zaufania (do 2017)
 • od 1991 – członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

Publikacje

 • Edukacja jako troska o nadzieję człowieka, Szczecin 2011;
 • Edukacja akademicka wobec prawdy, Szczecin 2010 [współredaktor]; Przywracanie nadziei. Oblicza pomocy telefonicznej, Szczecin 2009;
 • Pokusa rozpaczy? Nadzieja wobec cierpienia i śmierci [w:] Z pomocą człowiekowi. Wsparcie i opieka w sytuacji nieuleczalnej choroby, B. Kromolicka (red.), Toruń 2012;
 • Kłopotliwy czas szkolnej codzienności [w:] Codzienność szkoły. Nauczyciel Kraków 2014;
 • Trust in the School Culture in the World of Web 2.0, in: Social Mindedness in Learning Community. Concepts, Fieldwork and Exploratory Results,  G. J. Kaczyński, A. Gamuzza (eds.), Milano 2014;
 • Nadzieja jako dominanta pomocy osobom terminalnie chorym, „Świat i Słowo” 2016, nr 1;
 • Kariera akademicka – człowiek w drodze do siebie i do sensu, “Pedagogika Szkoły Wyższej” 2018, nr 2
 • Uniwersytet jako przestrzeń życia w ideach, „Rocznik Lubuski” 2018
 • The “Existential Turn” in Education as an Answer to Crises Facing an Individual,”Nauki o Wychowaniu. Studia interdyscyplinarne” 2020, 1 (10), s. 79-92

Więcej publikacji na stronie biblioteki US (link)