Prof. dr hab. Barbara Kromolicka – Pedagog społeczny

Kontakt

 • barbara.kromolicka@usz.edu.pl
 • tel. 91 444 3734

Adres:  Instytut Pedagogiki, ul. Ogińskiego 16/17, 71-431 Szczecin, Pokój 219.

Biogram naukowy

 • Katedra Pedagogiki Społecznej

Zainteresowania badawcze:

 • Człowiek w działaniu społecznym
 • Wolontariat
 • Rodzina w kulturowej kreacji
 • Praca socjalna

Prowadzone przedmioty

 • Pedagogika społeczna
 • Pedagogika rodziny
 • Seminarium magisterskie

Pełnione funkcje :

W uczelni: Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej; Senator US; Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki; Kierownik Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora; Opiekun Koła Naukowego Wolontariatu Studenckiego; Kierownik Studiów Podyplomowych:  Pedagogika Resocjalizacyjna i Profilaktyka Społeczna

Poza uczelnią: Członek Prezydium Komitetu Nauk Pedagogicznych  Polskiej Akademii Nauk; Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP- sekcja Polityka Społeczna, Rodzina; Członek Rady Instytutu Badań Edukacyjnych;  Przewodnicząca Rady Pomocy Społecznej przy MRPiPS w latach 2017-2020; Członek Prezydium Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej; Prezes Stowarzyszenia Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu  Szczecińskiego.

Staż naukowy w Uniwersytecie Catania Sycylia, Uniwersytet w Omsku (Rosja) Uniwersytet Ułan-Ude (Rosja)

Kierownik projektu:

 • Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania  02.05.00-00-0211/18 Uczelnia partnerska:  Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP  im. Korczaka w Warszawie
 • Projekty MRPiPS : Aktywizacji Społecznej Osób Starszych w latach 2017, 2018, 2019

Publikacje i link aktywny do strony biblioteki US

http://bibliografia.bg.szczecin.pl/Persons/Details/255