Koło Wolontariatu Studenckiego US to grupa studentów i studentek, które działają na rzecz drugiego człowieka, odkrywają przy tym jego piękno i własne możliwości. Jesteśmy po to, by wspierać, pomagać, umacniać, pocieszać i służyć obecnością. Aktywizujemy siebie i innych!

JAK DZIAŁAMY?

  • Organizujemy akcje charytatywne i społeczne;
  • Wspieramy świetlice środowiskowe – Skolwin, Śródmieście, fundacje i stowarzyszenia (Fundacja Akcja Serducho, Bio-Autyzm)
  • Tworzymy bazę wolontariatu – stajemy się pośrednikami między gotowymi do pracy wolontariuszami a osobami potrzebującymi pomocy
  • Angażujemy się w wydarzenia lokalne typu festyny i pikniki
  • Organizujemy warsztaty wzbogacające pracę wolontariuszy
  • Promujemy ideę wolontariatu

Do ostatnich działań podjętych przez naszą grupą należą:

  • Święta jak z kartki – już po raz drugi w grudniu 2020 r. współorganizowaliśmy w Instytucie Pedagogiki akcję wspólnego wykonywania spersonalizowanych kartek bożonarodzeniowych dla osób samotnych
  • Szlachetna Paczka – we współpracy z kołami Instytutu Pedagogiki oraz pracownikami i studentami Wydziału Nauk Społecznych co roku przygotowujemy paczkę dla wybranej rodziny
  • Zbiórka funduszy dla Domu Samotnej Matki w Policach – kiermasz świąteczny w grudniu 2019 – na Wydziale Nauk Społecznych sprzedawaliśmy ciasta oraz ozdoby świąteczne, by wesprzeć samotne matki;
  • Akcja „Olga Waleczna” – szereg charytatywnych działań mających na celu zebranie funduszy na leczenie i rehabilitację doktorantki filozofii – Olgi. W ramach akcji odbyły się: koncert w Starej Rzeźni, internetowa zbiórka pieniędzy, kiermasze świąteczne na Uniwersytecie Szczecińskim (luty – maj 2019)

TROCHĘ HISTORII…

Koło Wolontariatu Studenckiego powstało w 1998 roku z inicjatywy studentów Pedagogiki. Tym samym jest jednym z najdłużej działających kół naukowych na Uniwersytecie Szczecińskim.

O początkach i kolejnych latach działalności Profesor Barbara Kromolicka pisze:

„(…) W początkach swej działalności koło postanowiło zorganizować pomoc dzieciom tworzac świetlicę środowiskową w jednej z dzielnic Szczecina. Świetlica funkcjonowała przez sześć dni w tygodniu od godziny 15.00-19.00. Program pracy zawierał: pomoc w odrabianiu lekcji – wyrównywanie braków w tym zakresie, posiłek oraz zorganizowane gry i zabawy. Pierwsi, chętni wolontariusze, głównie studenci pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej (w liczbie 30 osób) podzieleni byli na dwie grupy działania. Jedna grupa pełniła dyżury, pracując z dziećmi, druga, (mniejsza grupa) zajmowała się pozyskiwaniem sponsorów dla idei świetlicy w środowisku jej funkcjonowania. W efekcie pracy tej grupy można było wyposażyć lokal świetlicy w niezbędny sprzęt i pomoce, a także, co bardzo ważne, zorganizować dzieciom skromny posiłek.”

(Źródło: B. Kromolicka, Czyniący dobro- Działalność Koła Wolontariatu Studenckiego przy Instytucie Pedagogiki w Szczecinie, [w] „Pedagogika Społeczna” nr 2, Warszawa 2001, s. 69-70)

KONTAKT

uswolontariat@gmail.com

Opiekunem naukowym koła jest dr Barbara Chojnacka  (barbara.chojnacka@usz.edu.pl)

Jeżeli zastanawiacie się nad wolontariatem, macie pytania, wątpliwości, chcecie dowiedzieć się więcej przyłączcie się do nas. Zorganizujemy warsztat, który dotyczy podstawowej wiedzy o wolontariacie, pozwala zastanowić się nad jego ideą i problemami, podzielić wiedzą, doświadczeniem, podyskutować.

Pomagamy w wyborze miejsca i formy wolontariatu. W czasie trwania pracy jesteśmy obok. Poza wsparciem innych wolontariuszy można liczyć na kolejne warsztaty i szkolenia, które pozwolą na rozwój i doskonalenie pracy wolontariusza.