dr hab. Marcin Wlazło, prof. US

Kontakt

 • marcin.wlazlo@usz.edu.pl
 • telefon służbowy  +48 91 4443782

Adres: Instytut Pedagogiki, ul.Ogińskiego 16/17, 71-431 Szczecin

Biogram naukowy

Zatrudnienie – nazwa Katedry

 • Katedra Pedagogiki Specjalnej

Zainteresowania badawcze:

 • Paradygmaty pedagogiki specjalnej,
 • kulturowe studia o niepełnosprawności,
 • dyskurs choroby i niepełnosprawności.

Prowadzone przedmioty:

 • Pedagogika specjalna,
 • dydaktyka specjalna,
 • Introduction to the Disability Studies.

Pełnione funkcje:

 • Polskie Towarzystwo Pedagogów Specjalnych

Publikacje i link aktywny do strony biblioteki US:

 • Proste myśli, trudne słowa. Z perspektywy socjopedagogicznej o wizerunku osób  z niepełnosprawnością intelektualną w literaturze pięknej. Kraków 2013. Oficyna Wyd. Impuls. ISBN 978-83-7850-414-6, ss. 286.
 • Rzecznictwo własnych potrzeb na przykładzie porównawczego ujęcia doświadczeń osób z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnością intelektualną.„Niepełnosprawność” 2013, nr 9, ISSN 2080-9476, s. 9-16.
 • Romantyczna” pedagogika specjalna – walory i ograniczenia hermeneutyki w badaniach edukacyjnych, „Przegląd Badań Edukacyjnych” 2014, nr 1(18), ISSN 1895-4308, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/5151, s. 75-90.
 • Prekariat i niepełnosprawność – o tymczasowości i niepewności edukacji, rehabilitacji, pracy i życia, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej” 2014, nr 6, ISSN 2300-391X, 33-48.
 • Przemoc wobec osób niepełnosprawnych jako przedmiot studiów interdyscyplinarnych, „Przegląd Badań Edukacyjnych” 2015, nr 1(20), ISSN 1895-4308, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2015.044, s. 193-202.
 • „We własnym imieniu…” – autonomia i samorzecznictwo osób niepełnosprawnych wobec zróżnicowanych kontekstów kultury (neo)liberalnej, „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” 2015, nr 19, ISSN 2080-9476, 43-53.
 • (Neo)liberalne uwikłania emancypacyjnego paradygmatu pedagogiki specjalnej, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej” 2015, nr 10, ISSN 2300-391X, 33-50.
 • Maria Grzegorzewska. At the Origin of Polish Special Education, [w:] Piero Crispiani (ed.), Storia della Pedagogia speciale, Pisa 2016, Edizioni ETS, ISBN 978-884671359-2, ISSN 1973-1817, s. 356-364.
 • Inkluzja wobec idei emancypacyjnych – sfery przymusu i wolności w edukacji specjalnej, „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” 2016, nr 1, Tom 22, ISSN 2391-9973 s. 49-61.
  10. Pedagog specjalny wobec głupoty – o związkach terminologii z rzeczywistością pedagogiczną na przykładzie wady słuchu i niepełnosprawności intelektualnej, „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” 2016, nr 21, ISSN 2080-9476,
  s. 78-89.
 • Metodologiczne podobieństwa i rozbieżności między pedagogiką specjalną a studiami nad niepełnosprawnością, „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” 2016, nr 2, Tom 23, ISSN 2391-9973 s. 39-47.
 • Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością – sprzymierzeniec czy wróg pedagogiki specjalnej? „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” 2016, nr 2, Tom 23, ISSN 2391-9973, s. 65-74.
 • Biblioterapeutyczne aspekty wczesnej edukacji tanatologicznej, [w:] B. Antoszewska,
  S. Przybyliński (red.), Człowiek w obliczu kresu życia, Kraków 2017, Oficyna Wydawnicza Impuls, ISBN 978-83-8095-324-6, s. 155-167.
 • Disability studies and the nature of discriminatory attitudes, „Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy” 2017, vol. 16, ISSN 2300-391X, pp. 109-118
 • (Pełno)sprawni są bez szans, czyli „crip studies” we współczesnym kinie, „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” 2018, nr 32, ISSN 2080-9476,
  s. 168-179.
 • Integracja jako cel inkluzji – pedagogiczne korzenie i aspekty spójności społecznej, „Kultura i Edukacja” 2019, nr 1 (123), ss. 45-57.
 • The economics of disability and the discourse of eliminating inequalities and providing equal opportunities, “Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy” 2019, vol. 25, pp. 35-53.

http://publi.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-search.pl?startfrom=0&marclist=&and_or=and&excluding=&operator=contains&value=Wlaz%C5%82o%20%20Marcin%20&mongodb=&regex=&resultsperpage=19&orderby=biblio.title&type=intranet&op=do_search