dr hab. Beata Bugajska, prof. US

dr hab. Beata Bugajska – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (2016) – miejsce pracy – Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytet Szczeciński, zainteresowania badawcze: pedagogika społeczna, gerontologia społeczna, pomoc społeczna i praca socjalna. Najważniejsze publikacje: autorka ponad 60 prac, w tym m. in.: Tożsamość człowieka w starości. Studium socjopedagogiczne (Szczecin 2005); Przyszłościowa perspektywa czasowa w starości (Szczecin 2012) [współautorka]; Podróż w czasie. Warsztat rozwoju osobistego osób starszych (Szczecin 2014) [współautorka] (książka zdobyła Nagrodę Teofrasta w kategorii najlepsza popularnonaukowa książka psychologiczna roku 2015);