dr Ilona Kość 

Kontakt

 – ilona.kosc@usz.edu.pl

Adres

Instytut Pedagogiki ul. Ogińskiego 16/17, 71-431 Szczecin, pokój 220.

Biogram naukowy

Katedra Pedagogiki Społecznej

Zainteresowania badawcze:

 • Komparatystyczna analiza społeczno-kulturowych uwarunkowań opieki nad dzieckiem
 • Analiza determinantów zagrożonego dzieciństwa
 • Mechanizmy marginalizacji i wykluczenia społecznego
 • Polityka społeczna ze szczególnym uwzględnieniem zmian w polityce prorodzinnej
 • Systemy zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej
 • Historyczne konteksty pomocy społecznej

Prowadzone przedmioty:

 • Zagrożone dzieciństwo
 • Wykluczenie i marginalizacja społeczna
 • Zabezpieczenia socjalne  w Unii Europejskiej
 • Społeczno-kulturowe uwarunkowania opieki
 • Polityka prorodzinna
 • Historia pomocy społecznej

Pełnione funkcje ( w US i poza uczelnią, przynależność do stowarzyszeń, fundacji i organizacji)

 • p.o. zastępcy Dyrektora Instytutu Pedagogiki  ds. Studenckich i współpracy ze środowiskiem.
 • Przewodnicząca Zespołu do spraw Jakości Kształcenia- kierunek praca socjalna
 • Opiekun Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej Empowerment
 • Koordynator Procesu Bolońskiego i punktacji ECTS
 • Sekretarz organizacyjny Ogólnopolskiego Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej
 • Wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego “Razem”.
 • Organizator Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytety Seniora.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
 • Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej
 • Asystent merytoryczny kierownika projektu: Nowe specjalności II stopnia specjalizacji  w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania  POWR.02.05.00-00- 0211/18

Publikacje i link aktywny do strony biblioteki US

http://publi.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-search.pl?op=do_search&type=opac&marclist=&and_or=and&excluding=&operator=contains&value=Ilona+Ko%C5%9B%C4%87.