dr Paula Wiażewicz-Wójtowicz

Kontakt:

 • paula.wiazewicz-wojtowicz@usz.edu.pl
 • tel. 91 444 37 32

Adres:  ul. Instytut Pedagogiki, ul.Ogińskiego 16/17, 71-431 Szczecin

Biogram naukowy

Zatrudnienie

 • Katedra Wczesnej Edukacji

Zainteresowania badawcze:

 • samorealizacja artystyczna,
 • wychowanie estetyczne,
 • kultura i sztuka regionu zachodniopomorskiego,
 • metodologia badań jakościowych w pedagogice,
 • analiza dzieła plastycznego,
 • badanie w działaniu,
 • badanie przez sztukę,
 • motywowanie i aktywizowanie do działań artystycznych.

Prowadzone przedmioty:

 • tutoring,
 • komunikacja i kultura języka,
 • edukacja muzyczna

Pełnione funkcje: 

 • Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki,
 • Koordynator Zespołu ds. Kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Rozszerzoną Edukacją Artystyczną,
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki
 • Członek Rady Dydaktycznej Wydziału

Staże, stypendia, granty:

 • Staff Training Mobility  Erasmus+ rok akademicki 2014/15 Pedagogical Faculty, University Of Ostrava marzec 2015
 • Master of Didactic Fundamentals of University Teaching and Tutoring A professional development programme by the University of Groningen University of Groningen, styczeń 2020

Publikacje i link aktywny do strony biblioteki US

http://publi.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-search.pl?op=do_search&type=opac&marclist=&and_or=and&excluding=&operator=contains&value=Wia%C5%BCewicz-W%C3%B3jtowicz%2C+Paula.