dr Anna Linka

Kontakt

Adres:  Instytut Pedagogiki, ul. Ogińskiego 16/17, 71-431 Szczecin

Katedra Pedagogiki Społecznej

Zainteresowania badawcze:

 • Zmiana społeczna i migracje
 • Migracje i rynek pracy
 • Kompetencja międzykulturowa
 • Edukacja międzykulturowa
 • Problemy uchodźctwa

Nagrody i Wyróżnienia:

 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za Wyróżnione Rozprawy Doktorskie -Lista laureatów z opisem nagrody: file:///C:/Users/Anna%20Linka/Downloads/nagordy_premiera_z_podpisem.pdf – Recenzje pracy doktorskiej: https://bip.usz.edu.pl/doktorat-habilitacja/pdf/0/11952/1
 • Tytuł „Przyjaciela Szkoły SP 11 im. UNICEF” nadany przez Dyrekcję, Radę Pedagogiczną oraz uczniów szkoły za zaangażowanie w zorganizowanie i poprowadzenie, wraz ze studentami Instytutu Pedagogiki US, zajęć języka polskiego dla ukraińskich uczniów, którzy uciekli do Polski przed wojną.
 • Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców 

Prowadzone przedmioty:

 • Integracja międzykulturowa
 • Edukacja międzykulturowa
 • Metodyka nauczania języka obcego
 • Wykład monograficzny w języku obcym –„Intercultural Integration”
 • Zajęcia praktyczne – warsztaty z mediacji międzykulturowej
 • Mniejszości we współczesnym świecie
 • Migration and Labour Market
 • Intercultural Integration in Primary Education
 • Labour Market and Professional Activation of Unemployed
 • Immigration and integration policies in UE countries

Zainteresowania badawcze:

 • Zmiana społeczna i migracje
 • Migracje i rynek prcy
 • Kompetencja międzykulturowa
 • Edukacja międzykulturowa
 • Problemy uchodźctwa

Wybrane Konferencje:

 • Lifelong Learning. Between Policy and Practice, University of Roskilde ( Dania) 2009,   tytuł wystąpienia „Lifelon learning and three dimemsions of intercultural competence in the context of globalization. Conclusions from educational programms of international schools”
 • Us and Them – Them and US: Constructions of the Other in Cultural Streotypes – Perceptions, Challenges, Meanings”, Szczecin, 2009, tytuł wystąpienia: Intercultural competence or ‘post – colonial comptence’? On authenticity of cross-cultural communication”
 • Lifelong Learning. Inside and Outside Education, University of Roskilde ( Dania), 2010, tytuł wystąpienia „Intercultutal Competence of Social Services Professionals in the Context of Social Change”
 • Between Global and Local: Adult Learning and Development, Bogazici University, Stambuł (Turcja) 2011, tytuł wystąpienia: Positioning and Conceptualizing Adult Education and Learning within Local Development”
 • Trans-nationalization of Educational Policy Making: Implications for Adult & Lifelong Learning, University of Nottingham ( Wielka Brytania), 2012, tytuł wystąpienia: „Between Europeanization, Localization and Migration – on Intercultural Competence of Polish Clerks working with migrants”
 • Approaches participatives en recherche en travail social: regard(s) critique(s), Univeristy of Montpellier ( Francja), 2013, tytuł wystąpienia: „Participation in decision making and democratization of practices as a condition for building intercultural competence of social service professionals in Poland”
 • Migration and Integration – multidisciplinary approaches, Alice Salomon Hochschule (Berlin), 2013, tytuł wystąpienia: Undocumented migrants in Poland
 • Muliculturalizm today: aspirations, realities and crisis debates, Dolnośląska Szkoła Wyższa, 2014, tytuł wystąpienia: „’Besiged Fortress’, ‘Modernization and Progress’,’ Functional passivity in disfunctional system’ – on immigration discourses of Polish Social Services working with migrants”.
 • Raum Ohne Grenzen, Uniwersytet Szczeciński/Hochschule Neubrandenburg (Polska/Niemcy), 2014, tytuł wystąpienia: „Preventive and Educational Aspects of ‘Green Backyards of  Szczecin’”
 • Participatory Social Work: Aprroaches, Barriers, Critique, Uniwersytet Łódzki, 2016, tytuł wystpienia: „Program ‘Green Backyards of Szczecin’ as an Example of Participatory Social work with Local communities”
 • Social Work with Refugees and (I)mmigrants” Uniwersytet Szczeciński, 2016, tytuł wystąpienia: „Family on the move – main problems of social work with migrant families”
 • Social Pedagogy and Social Education. Bridging Traditions and Innovations, Bemerita Universidad Autonoma de Puebla de Los Angeles (Meksyk), 2018, tytuł wystąpienia: „Developing Intercultural Competence of Social Services Professionals as a Challenge for Social Pedagogy and Social Education in Poland”.
 • “Polityki publiczne w dobie pandemii COVID-19. Analiza problemu i wyzwania na przyszłość” ( Szczecin, 2021), tytuł wystąpienia: ‘Konstanty Kalinowski scholarship’ as a complementary pathway of admission refugees to Poland”.

Pełnione funkcje:

 • Przedstawiciel Uniwersytetu Szczecińskiego w  Radzie Ekspertów Uczelni Wyższych ds. Edukacji i Integracji Migrantów i Uchodźców

Staż naukowy:

 •  European Academy Berlin ( Niemcy), University of Roskilde ( Dania), Alice Salomon Hochschule ( Niemcy), Konya Selçuk Üniversitesi ( Turcja).

Projekty:

 • Współpraca z European Society for Research on the Education of Adults ( 2009-2014). Uczestnictwo w międzynarodowych szkołach letnich i konferencjach organizowanych przez ESRE, branie aktywnego udziału w warsztatach nad założeniami prac naukowych innych badaczy, współorganizowanie panelu „How to survive Phd years” będącego częścią XI International Summer School in Lifelong Learning between Policy and Practice ( August 2009).
 • Wizyty studyjne dla studentów Instytutu Pedagogiki w berlińskich organizacjach pozarządowych zajmujących się pracą z imigrantami i uchodźcami.Projekt opisany w Przeglądzie Uniwersyteckim 4-6-2018 , w artykule “Praca socjalna. Między tradycją a innowacją”, dostępnym na stronie: http://przeglad.stara.usz.edu.pl/2012-08-31-11-08-14/2018
 • Projekt „Rzetelnie o uchodźctwie, czyli więcej wiedzy, mniej emocji” ( Stowarzyszenie „Kreatywni dla Szczecina i Regionu/Wydział Humanistyczny US). W ramach projektu przygotowałam scenariusze lekcji o migracji i uchodźctwie  dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, broszurę „Zjawisko migracji i uchodźctwa. Broszura informacyjna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” współorganizowałam konferencję „W poszukiwaniu złotego środka. Polska i Europa wobec kryzysu migracyjnego”, a także opracowałam monografię naukową pod. red. A. Linka, F. Jomma „Polska i Europa wobec kryzysu imigracyjnego. W poszukiwaniu złotego środka”, Szczecin 2016.
 • Polsko-niemiecki projekt „Crisis as a challenge – education strategies to deal with the crisis in cross-border teacher training as a contribution to the stability of the Region” zrealizowany we współpracy z Uniwersytetem w Greifswaldzie, w ramach programu INTERREG.  Przeprowadzenie ze studentami z Polski i Niemiec warsztatów pomagających w radzeniu sobie z kryzysem pandemicznym i  wyposażających ich w kompetencje pedagogiczne dzięki, którym będą umieli pomagać swoim podopiecznym w sytuacjach kryzysowych. Filmowe relacje z projektu dostępne są pod tymi linkami: Link 1., Link 2
 • Polsko-niemieckie warsztaty o uchodźcach zrealizowane we współpracy z Uniwersytetem w Greifswaldzie w ramach projektu DAAD “Integration in Diversed Communities”. W warsztatach wzięli udział studenci Instytutu Pedagogiki US i studenci różnych kierunków Uniwersytetu w Greifswaldzie.
 • Nauczanie języka polskiego uczniów z Ukrainy.  W ramach prowadzonych przeze mnie praktyk i na podstawie hospitacji prowadzonych przeze mnie lekcji języka polskiego dla ukraińskich uczniów,  studenci przeprowadzają z dziećmi z Ukrainy zajęcia z języka polskiego w SP11
 • Warsztaty “Praca z rodziną uchodźczą” i “Wypalenie ‘pomagaczy’ w kryzysie uchodźczym”. We współpracy z Komitetem Pomocy Ukrainie prowadzenie cyklicznych warsztatów o wspomnianej tematyce.
 • DITE – Diverse Internationalisation of Teacher Education.Erasmus+ KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education. Udział w ogóloeuropejskim projekcie badawczo-dydaktycznym, którego celem jest  diagnoza i poprawa umiędzynarodowienia nauczania na kierunkach nauczycielskich i pedagogicznych w UE. . https://www.facebook.com/DITEproject   https://dite.usz.edu.pl/

 

Publikacje i link aktywny do strony biblioteki US:

http://publi.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-search.pl?op=do_search&type=opac&marclist=&and_or=and&excluding=&operator=contains&value=anna+linka

 

 

Certyfikaty i zaświadczenia:

Akulturacja studentów międzynarodowych w trakcie pandemii COVID19 – recenzja 1

Akulturacja studentów międzynarodowych w trakcie pandemii COVID19 – recenzja 2

Kompetencja międzykulturowa pracowników służb społecznych

Social services in work with refugees on polish-german cross-border region (Download the book for free in two language versions)

Polska i Europa wobec kryzysu imigracyjnego. W poszukiwaniu złotego środka