dr Aleksandra Sander

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pedagog społeczny, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego. Zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się w tematyki profilaktyki społecznej, pracy socjalnej i polityki społecznej.

Kontakt

 -mail: aleksandra.sander@usz.edu.pl

– telefon służbowy: 0914443760

Adres

 Instytut Pedagogiki  ul. Ogińskiego 16/17, 71-431 Szczecin

Biogram naukowy

 • Zatrudnienie: Katedra Pedagogiki Społecznej
 • Zainteresowania badawcze:

Prowadzone przedmioty:

 • Profilaktyka społeczna
 • Polityka społeczna
 • Profilaktyka holistyczna
 • Konzeptionen sozialer Prophylaxe

Pełnione funkcje ( w US i poza uczelnią, przynależność do stowarzyszeń, fundacji i organizacji):

 • członek Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (dwuletnia kadencja: 2009-2011)
 • w latach 2007-2018 pełniła funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Szczecinie
 • od 2017 członek Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Szczecin Prawobrzeże
 • członek Zespołu ds. opracowania Programu przeciwdziałania ubóstwu w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2019-2023 powołanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza
 • członek Kierunkowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia – Praca socjalna
 • od roku 2016 członek Zespołu Pedagogów Społecznych pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (koordynator ds. współpracy zagranicznej)
 • w latach: 2016-2019 członek Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego
 • od roku 2019 członek Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki
 • opiekun praktyk zawodowych na kierunku: praca socjalna

Staże, stypendia, granty

 • udział w programie LLP/Erasmus+: szkolenie STT, które odbyłam w Universität Greifswald m.in w roku  2018 i 2019

Publikacje i link aktywny do strony biblioteki US

http://publi.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-search.pl?startfrom=0&marclist=100a&and_or=&excluding=&operator=%3D&value=Sander%2C%20Aleksandra.&mongodb=&regex=&resultsperpage=19&orderby=biblio.title&type=intranet&op=do_searc

 • Młodzi Niemcy w perspektywie badawczej – 50 lat badań nad młodzieżą Shell. W: Młodzież w XXI wieku. Jackowska Ewa, Kromolicka Barbara (red. naukowa). Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin 2010, ss. 89-97
 • PISA 2006 in Polen – eine kritische Bestandaufnahme, w: Zeitschrift für Bildungsverwaltung. Jahrgang 26 – 2010 – Heft 1, Wydawnictwo: Deutsche Gesellschaft für Bildungsverwaltung (DGBV), ss. 57-67
 • Poziom i jakość życia jako kategoria polityki społecznej, W: Nowosad I., Mortag I., Ondráková: Jakość życia i jakość szkoły. Oficyna wydawnicza Uniwersytetu zielonogórskiego. Zielona Góra 2010, ss. 69-85
 • Sander A.: Die Ausbildung zum Sozialarbeiter in Polen nach der Studienstrukturreform.  H Döbert, M .S. Szymański (red.): Übergänge in die Hochschule und aus der Hochschule in den Arbeitsmarkt. Chancen, Probleme, Verläufe unter den Bedingungen der Studienstrukturreform in Deutschland und Polen. Waxmann. Münster, New York, München, Berlin 2013, ss. 235-256,
 • Sander A.: Offene Zivilgesellschaft und soziales Engagement in Polen. W: Bildung und Erziehung 66. Jg. Heft 3/September 2013, ss. 287-301,
 • Sander A., Jakość życia jako element profilaktyki społecznej. W: Danilewicz W., Sobecki M., Sosnowski T. (red.), Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego. Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2013, ss. 196-209
 • Sander A., Problemy rozwoju kooperacji Jugendhilfe i szkoły – przykład badań z Meklemburgii Pomorza Przedniego, W: Szpunar M. (red.), Badania w pracy socjalne, Gdańsk 2015, ss. 547-562
 • Sander A., Rodzina w opinii młodych Niemców (w kontekście badań Shell), W: Biernat T., Malinowski J.A., Wasilewska-Ostrowska K.M. (red.), Rodzina w pracy socjalnej – aktualne wyzwania i rozwiązania. Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”. Toruń 2015, ss. 315-325
 • A. Sander, Wybrane aspekty niemieckiej pracy socjalnej w szkole. W: Krzyszkowski J. (red.), Praca socjalna w poszukiwaniu tożsamości. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. Warszawa 2015, ss.  315-323
 • A. Sander, Ubóstwo w Niemczech – nowe oblicze starego problemu. W: Kotlarska-Michalska A., Sikora P. (red.), Praca socjalna. Przyszłość – teraźniejszość – przyszłość. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2015, ss. 157-166
 • Sander A., Rodzina z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym jako obszar aktywności zawodowej pracowników socjalnych – na przykładzie powiatu polickiego, W: Kwińska M., Kurtyka-Chałas J. (red.), Praca socjalna jako dyscyplina naukowa? Współczesne wyzwania wobec kształcenia i profesji. Wydawnictwo Naukowe UKSW. Warszawa 2016, ss. 257-273
 • Sander A., Kinderarmut als soziales Problem in Polen, W:  Weber N. H. (red.), Politische und soziale Probleme in deutschen und polnischen Karikaturen – Herausforderung für die politische Bildung. Frank & Timme. Verlag für wissenschaftliche Literatur. Berlin 2017, ss. 181-201
 • Sander A., Koncepcja pedagogiczna działań zapobiegawczych jako element przygotowania studentów do realizacji celów profilaktyki społecznej na przykładzie projektu: transgraniczna sieć profilaktyki uzależnień w Euroregionie Pomerania.   W: Krmolicka B., Jarzębińska A., O (wyzwaniach) współczesnej pracy socjalnej. Nowe problemy – zmiana – transgresja. Volumina.pl. Szczecin 2017, ss. 477-489
 • Sander A., Pragmatyczna orientacja niemieckiej młodzieży w świetle najnowszych studiów nad młodzieżą Shell. W: Jazukiewicz I., Rojewska E. (red.), Sprawności moralne jako przedmiot refleksji  wychowawczej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2018, ss. 151-153
 • Sander A., Schulabsentismus in Polen – eine sozialpädagogische Herausforderung, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 6/2019, ss. 39-54
 • Sander A., Autonomia niemieckiej szkoły wyższej – pomiędzy nauką a polityką (wybrane aspekty), W: Pedagogika Szkoły Wyższej 2/2018 (24), ss. 163-171