Kontakt

julia.karapuda@usz.edu.pl

Adres

Instytut Pedagogiki, ul. Ogińskiego 16/17, 71-431 Szczecin, pok. 110

Zatrudnienie

 • Katedra Wczesnej Edukacji

Zainteresowania badawcze

 • Ocenianie zachowania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej
 • Prace Henryka Rowida  i uniwersalność jego idei pedagogicznych
 • Autoewaluacja w pracy nauczyciela

Prowadzone przedmioty

 • Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej
 • Dydaktyka nauczania zintegrowanego w przedszkolu i klasach I-III
 • Metodyka edukacji zdrowotnej
 • Pedagogika szkoły Podstawowej

Pełnione funkcje

 • od 2014 członkini w Redakcji półrocznika Pedagogika Szkoły Wyższej
 • od 2015 członkini w Kole Naukowym Pedagogów Uniwersytetu Szczecińskiego (sekretarza Koła w roku akademickim 2017/2018)

 

Artykuły w książkach i czasopismach

 • Rok 2021 – Inwazja ekranów. Zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli w trakcie pandemii – Refleksje Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy
 • Rok 2018 – Samospełniające się proroctwo oraz inne mechanizmy psychologiczne w postrzeganiu i ocenianiu zachowania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej – Nauczyciel i szkoła – Wydawca Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Rok 2017 – Doktorat. Z tęsknoty za elitarnością i prestiżem, publikacja Koła Naukowego Pedagogów – Studia doktoranckie i doktoranci w dyskursie prasowym
 • Rok 2016 – Ocena formatywna vs. ocena sumatywna. Współczesna praktyka oceniania zachowania uczniów – publikacja pokonferencyjna MKDUS 2015 – Edukacja jako praktyka istotna egzystencjalnie
 • Rok 2016 – Uniwersalność myśli pedagogicznej Henryka Rowida w dziewięćdziesiątą rocznicę pierwszego wydania publikacji „Szkoła twórcza. Podstawy teoretyczne i drogi urzeczywistniania nowej szkoły”, Kraków 1926  – Zeszyty Naukowe Collegium Balticum

Udział w zespołach projektowych/projektach

 • Rok 2021 – Kryzys jako wyzwanie – strategie kształcenia do radzenia sobie w kryzysie w transgranicznej edukacji nauczycieli jako wkład w stabilność regionu (FMP-0429-20-C) z Funduszu Małych Projektów (FMP) w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska

Udział w warsztatach i szkoleniach

 • 07.06. 2021 – Ewaluacja nie musi być nudna! Warsztat prowadzony przez Beatę Ciężką w ramach IX Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych organizowanego przez Uniwersytet w Białymstoku
 • 2.12. 2017 – Kreatywność w badaniach jakościowych i analizach danych jakościowych. Warsztat prowadzony przez prof. zw. dr hab. Krzysztofa Koneckiego – Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego
 • 17-18.11.2017 – Profesjonalna prezentacja wyników działalności naukowej – Stowarzyszenie Pro Collegio
 • 30.05.2015 – Badania fokusowe –  IV Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych