Kontakt

 • mail: joanna.bulawa-halasz@usz.edu.pl
 • telefon służbowy: 91 444 37 83

 

Adres

 • Instytut Pedagogiki, ul. Ogińskiego 16/17, 71-431 Szczecin, pok. 208

 

Zatrudnienie

 • Katedra Pedagogiki Specjalnej

 

Zainteresowania badawcze

 • Przemoc symboliczna
 • Zaburzenie ze spektrum autyzmu

 

Prowadzone przedmioty

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Diagnoza i terapia osób z zaburzeniem ze spektrum autyzmu

Wyróżnienia

 • Wyróżnienie w kategorii prac doktorskich w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • Wyróżnienie w XVIII edycji Konkursu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej pod Honorowym Patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

W mediach

 • Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora – wykład: „Autyzm – superniepełnosprawność czy supermoc” – dr Joanna Buława-Halasz – YouTube: www.youtube.com/watch?v=7mQy5NHWdDY
 • Republika Edukacji 3 – Edukacja jest różnorodna – „Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci w zakresie pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera i autyzmem” – YouTube: www.youtube.com/watch?v=iN2pD3tJN44
 • Radio Szczecin Na Wieczór – „Godzina ciszy dla osób z autyzmem”:  https://radioszczecin.pl/276,7768
 • Radio Szczecin Na Wieczór – „Świat na niebiesko – Dzień Świadomości Autyzmu”: https://radioszczecin.pl/276,7548,swiat-na-niebiesko-dzien-swiadomosci-autyzmu

 

Wybrane szkolenia

 • “Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, Wydanie 3, Wersja polska (PEP-3-PL) w diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu”, certyfikat nr 857;
 • “Wykorzystanie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej” (lista certyfikowanych diagnostów: https://drive.google.com/file/d/1ByhDCxl48yAyB34qvqmlYIgnAnXoicJF/view);
 • “Picture Exchange Communication System – Poziom I” (PECS);

 

Wybrane publikacje

 • Materiały edukacyjno-terapeutyczne “Eduterapeutica Autyzm”, Ei SYSTEM, 2020: www.eduterapeutica.com.pl/autyzm-2/;
 • “Problematyka praw dziecka oraz roli zabawy w procesie jego rozwoju i wychowaniu w świetle poglądów wybranych przedstawicieli myśli pedagogicznej XX wieku” [w:] Biuletyn Historii Wychowania, nr 42/2020, Poznań, doi: 10.14746/bhw.2020.42.6;
 • “Requirements for the teacher-therapist of persons with autism spectrum disorder – challenges for the new specialisation” [w:] Interdyscyplinarne Kontesty Pedagogiki Specjalnej, nr 27/2019, Poznań 2019: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ikps/article/view/23257/21865;
 • „Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób autystycznych. Studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierre a Bourdieu”, Impuls, Kraków 2017.