dr Bożena Grzeszkiewicz

 • bozena.grzeszkiewicz@usz.edu.pl
 • telefon służbowy : 914444 3738

Adres Instytut Pedagogiki ul. Ogińskiego 16/17, 71-431 Szczecin

Biogram naukowy

Zatrudnienie:

 • Katedra Wczesnej Edukacji

Zainteresowania badawcze:

 • edukacja dla zrównoważonego rozwoju;
 • edukacja w plenerze;
 • rozwój zawodowy nauczyciela klas I-III;
 • edukacja elementarna w krajach UE;
 • innowacje pedagogiczne

Prowadzone przedmioty:

 • pedagogika przedszkolna;
 • dziecko w kontekstach edukacyjnych;
 • współczesne koncepcje edukacji małego dziecka

Pełnione funkcje:

 • Kierownik studiów podyplomowych edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna;
 • członek Zespołu Edukacji Elementarnej afiliowanym przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN;

Wybrane publikacje

 • Grzeszkiewicz, Social Competencies of Chldren at Preschool Age, [w:] O. Śimik, J. Skibska, Perspectives of Pre-primary and Primary Education- Challenges and strategies, Ostrava-Bielsko-Biala 2019.
 • Grzeszkiewicz, Seksualność dzieci-obszar bagatelizowany , [w:] A. Borzęcka, A. Twaróg-Kanus, R. Waluś, Nauczyciel i uczeń w przestrzeni społecznej, Impuls, Kraków 2019.
 • Grzeszkiewicz, Dziecko w środowisku dwujęzycznym, [w:] E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, B. Oeszleger-Kosturek, Edukacja małego dziecka. Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji, Impuls, Kraków 2017, tom 11.
 • Grzeszkiewicz, Uwarunkowania kompetencji emocjonalnych dziecka, [w:] J. Uszyńska-Jarmoc, K. Nadachewicz (red.), Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Praktyka edukacyjna, Warszawa 2015.
 • Grzeszkiewicz , Diagnosis in the kindergarten education, [w:] B. Muchacka, I.Czaja Chudyba, Early Education.practice & reflection, Kraków 2013.
 • Grzeszkiewicz, Emotional potential in a preschool-aged child , [w:] J. Andrzejewska, E. Lewandowska, Responsible adults in a child’s space ,   Warszawa 2013.
 • Grzeszkiewicz, Kompetencje emocjonalno-społeczne dzieci kończących edukację przedszkolną, [w:] A. Pridavkova, M. Klimovic , Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii, Prešov 2012.
 • Grzeszkiewicz, Kompetencje emocjonalne dzieci pięcioletnich, [w;] H. Sowińska (red. ) Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej, Poznań 2011.
 • Grzeszkiewicz,( red.), Dziecko w kontekstach edukacyjnych , Szczecin 2010.
 • Grzeszkiewicz (red.),Współczesność i przyszłość edukacji elementarnej, Szczecin 2006. B. Grzeszkiewicz, Preorientacja zawodowa dzieci w wieku przedszkolnym, Szczecin 2004.