Kontakt

 • mail: elzbieta.perzycka@usz.edu.pl
 • tel. kom. 0048601200875

Adres

 •  Instytut Pedagogiki, ul. Ogińskiego 16/17, 71-431 Szczecin

Biogram naukowy

Prowadzone przedmioty:

 • Media cyfrowe w edukacji człowieka,
 • Metodyka nauczania informatyki,
 • Pozyskiwanie środków na badania,

Pełnione funkcje ( w US i poza uczelnią, przynależność do stowarzyszeń, fundacji i organizacji):

 • Członek stowarzyszenia European Assiociation for the Study of Science and Technology – EASST, o numerze indywidualnym członkowskim M20282S62551 (M20282), przyłączenie z dnia 31/10/2015
 • Prezes Stowarzyszenia Edukacja Nauka Kultura od 2008 roku, a od 2014 Koordynator Miedzynarodowej Sekcji Badaczy ICT z udziałem naukowców z całego świata, między innymi: India (University of Kashmir), Stany Zjednoczone (Santa Anna College), Russia (Immanuel Kant Baltic University), Niemcy (KaTo), Norwegia (Nesna Univerity College), Włochy (University of Macerata).
 • Koordynator projektu w ramach 7 Framework Programme, Marie Curie Actions, People, FP7 – Nr 318759, pt. Stymulators and Inhibitors of Culure of Trust in Educational Interactions Assisted by Modern Information and Communication Technology. Consorcjum: Włochy, Norwegia, Rosja, Indie, Polska. Partnerzy USA, Niemcy. Realizacja – 1 luty 2013 – 31 październik 2015.
 • Koordynator projektu międzynarodowego współfinansowanego pt. Stymulatory i inhibitory kultury zaufania w interakcjach edukacyjnych wspomaganych yechnologia informacyjna i komunikacyjną, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr W160/7.PR/2013, umowa Nr 2923/7.PR/2013/2, realizowany od 6 maja 2013 do 30 wrzesnia 2015
 • Ekspert Komisjii Europejskiej o numerze referencyjnym EX2006C195445 od stycznia 2014
 • Ewaluator – Nr CT-EX2006C195445-101 w programie call H2020-SwafS-2019-2-two-stage_Stage1
 • Członek Marie Curie Alumni Association, od 2017, numer członkowski 277262

Staże, stypendia, granty:

 • Staż naukowy w PoluCon Industries, A Division of Decoma Int. CORP, Guelph, Ontario, Kanada, pod opieką Mireli Lesniak (koordynator projektów międzynarodowych), w dniach 01.08 – 31.08.2012. Celem stażu było rozpoznanie innowacyjnych rozwiązań w aplikowaniu o granty na gruncie współpracy nauki i przedsiębiorstwa. Próba adaptacji pomysłów projektowych na gruncie polskim – wymiana wiedzy.
 • Staż naukowy w The Immanuel Kant Baltic Kant Federal University, Kaliningrad, Rosja pod wspópraca z prof. dr hab. Tatiany Grebenuk, w okresie październik 2013 – styczeń 2014. Celem było rozpoznanie edukacyjnych rozwiązań w stosowaniu ICT. Udział w seminariach naukowych, spotkania z doktorantami, udział w obronie doktoratu – wymiana wiedzy.
 • Staż naukowy w University of Kashmir, Indie współpraca z  prof. dr hab. Meem Hai Zaffar, w okresie 09.03.2014 – 08.05.2014. Celem było rozpoznanie edukacyjnych rozwiązań w stosowaniu ICT. Udział w seminariach naukowych, spotkania z doktorantami – wymiana wiedzy.
 • Staż naukowy w Pwani University, Kilifi, Kenia, współpraca z  prof. Francis Wokabi, dr Stephen Muoki, w okresie 01.03.2018 – 22.12.2018. Celem było rozpoznanie edukacyjnych rozwiązań w stosowaniu ICT. Udział w seminariach naukowych, konferencja naukowa. Prowadzenie wywiadów focusowych ze studentami.
 • Visiting professor, talking part in meetings and talks concerning developmental work related to International Studies within the field of ICT and Learning in Nesna University, College, Norway, 16.05-22.05.2010.
 • Visiting professor in Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, Niemcy, 28.06-01.07.2010
 • Visiting professor in Nesna University College, Norway, 25.09.-04.10.2010.
 • Visiting professor in University of Lillehammer at successfully complete the training on: School of the Future. Searching for the Experience of Teachers in the Use of Digital Media in Polish and Norwegian Schools, 23-30.11.2010.

Seria wizyt w szkołach:

 • visiting professor at Col-legal d’Educatio Infantil i Primaria, Les Ainues, Hiszpania, 14-20.02.2011;
 • visiting professor at Orchid Vale primary School, Swindon, Wielka Brytania, 15-22.05.2011;
 • visiting professor roger Salengro Primary School, Reze, Francja, 20-26.11.2011;
 • visiting professor at Stadt. Gemeinschaftshauptschule Effey, Ennepetal, Niemcy, 10-14.12.2011;
 • visiting professor at Portugalia Escola Secundaria de Barcelos, Portugalia, 14-22.03.2012;
 • visiting professor at Instituto Comprensivo caio Giulio Cesare, Osimo, Włochy, 20-26.05.2012;
 • Visiting professor in ELS Language Center, Toronto, Canada, 25.06-06.07.2012.
 • Visiting researcher of Institute Fur Europaische Forchung und Projecte (IEFP) e.V. Leipzig, Germany, from 19.06– 25.08.2013.
 • Visiting professor in in Nesna University College, Norway, 27.05.- 02.06.2014.
 • Visiting professor in University of Macerata, Italy, 24-29.11.2014;
 • Visiting professor w The Polish University Abroad in London (United Kingdom) PUNO w okresie 02 luty 2018 – 31 marzec 2018
 • Visiting professor w The Polish University Abroad in London (United Kingdom) PUNO w okresie 02 luty 2019 – 31 maj 2019

Publikacje:

Prace zwarte autorskie, współautorskie

 • Czerepaniak – Walczak M., Perzycka E., Guide of International Project, Stimulators and Inhibitors of Culture of Trust in Educational Interactions Assisted by Modern Information and Communication Technology, ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp.J., Szczecin 2013, ISBN 978-83-7518-664-2, pp. 30. Dostępny także:   www.sitproject.eu
 • Czerepaniak – Walczak M., Perzycka E., Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions – Report No 1, ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp.J., Szczecin 2013, ISBN 978-83-7518-641-3, pp. 106. Dostępny także:  www.sitproject.eu
 • Grebenuk T., Konyushenko S., Perzycka E., Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions – Report No 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2014, 978-83-7241-986-6, pp. 80 (on-line 978-83-7241-989-7). Dostępny także:   www.sitproject.eu
 • Ali N., Khawaja G.M., Shah M.M., Perzycka E., Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions – Report No 3 (Srinagar, India), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2014, pp. 28, ISBN 978-83-7241-988-0 (on-line ISBN 978-83-7241-985-9) Dostępny także:   www.sitproject.eu
 • Nilsen H., Perzycka E., Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions – Report No 4 (English & Norway), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2015, ISBN 978-83-7972-002-6, pp. 80, (on-line ISBN 978-83-7972-004-0) Dostępny także:   www.sitproject.eu
 • Deluigi R., Girotti L., Perzycka E., Polenta S., Rossi P.G., Stara F., Tumino R., Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions – Report No 5 (English&Italy), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2015, ISBN, pp. 154, (on-line ISBN 978-83-7972-015-6) Dostępny także:   www.sitproject.eu

Redakcje/współredakcje w języku polskim

 • Perzycka E., (red.) Szkoła jutra (w poszukiwaniu doświadczeń nauczycieli w stosowaniu mediów cyfrowych w szkołach polskich i norweskich), Wydawnictwo Print Group, Szczecin 2010, s. 193, ISBN 978-83-62355-37-2.
 • Perzycka E., (red.) Pedagogika informacyjna. Media cyfrowe w teorii i praktyce edukacyjnej, Wydawnictwo Print Group, Szczecin 2010, ISBN 978-83-62355-75-4, s. 257.
 • Czerepaniak – Walczak M., Perzycka E., (red.) Zaufanie w szkole w społeczeństwie sieciowym, ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp.J., Szczecin 2013, ISBN 978-83-7518-658-1, s. 194. Dostępny także:   www.sitproject.eu
 • Perzycka E., Malinowska S., Rosiak A., Mądrość człowieka w świecie cyfrowych technologii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2017.
 • Perzycka E., Malinowska S., Rosiak A., Media cyfrowe szansą na innowacyjność nauczyciela, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2017.

Redakcje/współredakcje w języku angielskim

 • Perzycka E., (ed.) School of the Future (Searching for the Experience of Teachers in the Use of Digital Media in Polish and Norwegian Schools), Wydawnictwo Print Group, Szczecin 2010, ISBN 978-83-62355-43-3, pp. 193.
 • Perzycka E., (ed.) Towards a Better School (International Perspectives) Educational Research Consulting, Boise United States of America 2010, ISBN: 978-0-9758723-7-6, pp.176.
 • Perzycka E., Godejord B., (ed.) Education across borders. Towards e-Didactics of International Module in Socio-cultural Aspects of ICT, Fredrikke, 2011 nr 1, Norway, ISBN 978-82-7569-197-0; ISSN 1501-6889, pp. 74.
 • Czerepaniak – Walczak M., Perzycka E., Trust in Global Perspective, ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp.J., Szczecin 2013, ISBN 978-83-7518-622-2, pp. 342. Dostępny także:   www.sitproject.eu
 • Czerepaniak – Walczak M., Perzycka E.,  (ed.) Media and Trust – Theoretical and Practical Contexts, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2014, ISBN 978-83-7241-984-2 (online), ISBN 978-83-7241-987-3 (print), pp. 355, Dostępny także:   www.sitproject.eu
 • Perzycka E., The Values in Educational Carriers of Culture. Trust, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2015, ISBN 978-83-7972-005-7, (online), ISBN 978-83-7972-003-3 (print) pp. 144, Dostępny także:   www.sitproject.eu
 • Perzycka E., Contexts of Trust in ICT-aided Educational Interactions, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2015, ISBN 978-83-7972-035-4, (print) p. 318, Dostępny także:   www.sitproject.eu
 • Czerepaniak – Walczak M., Perzycka E.,  (ed.) Developing a Culture of Trust in Ict-Aided Educational. International Perspektiv, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2015, ISBN (online), ISBN print), pp. , Dostępny także:   www.sitproject.eu
 • Elżbieta Perzycka and Aleksandra Łukaszewicz – Alcaraz, (eds.) Technologies of Imaging in Urban Communication – Report 1 from Poland/Szczecin, Wydawnictwo Kolegium Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, Szczecin 2019, ISBN 978-83-955375-0-9, s. 463 (forma interaktywna, open access)

Artykuły w czasopismach zagranicznych

 • Babicka A., Dudek P., Makiewicz M., Perzycka E., Competencia creativa del profesor, Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado (REIFOP) Tema monográfico“Altas habilidades: superdotación y talentos” Coordinado por María Dolores Prieto Sánchez, 32 (13,1) Zaragoza (España), Abril 2010, ISSN: 1575-0965 – 5p, pp. 51-63.
 • Perzycka E., In serach of a „good” teacher, [in:] Pa full fart videre, R. Waara (ed.) Hogskolen i Nesna Skriftserie 2010, No 74, Norway, ISBN 978-82-7569-193-2, ISSN 0805-3154 – 5p, pp.7-12.
 • Perzycka E., In Search of Useful Education on the Internet [in:] Perzycka E., Godejord B., (ed.) Education across borders. Towards e-Didactics of International Module in Socio-cultural Aspects of ICT, Fredrikke, 2011 No. 1, Norway, ISBN 978-82-7569-197-0; ISSN 1501-6889 – 5p, pp. 24-34.
 • Perzycka E., Czerepaniak – Walczak M., (М. Черепаняк-Вальчак, Э. Пежицка) Доверие учителей и учащихся к применению современных технологий в процессе обучения. Belgorad State University Scientific, Philology Jurnalism Pedagogy Psychology, No 6 (177) 2014, 21, ISSN pp. 294-300. Dostępny także: http://unid.bsu.edu.ru/upload/iblock/27c/N%206%28177%29%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF.%2021.pdf
 • Perzycka E., Kowarski J., Stimulators and inhibitors of ICT implementation and use by teachers holding managerial positions in the vocational school – research report Fredrikke 2015/2, Culture of Trust in ICT-aided. Educational Interaction, Hogskolen i Nesna, Norway, ISBN 978-82-7569-210-6; ISSN 1503-5980, pp. 39-48. Dostępny także:  http://hdl.handle.net/11250/276289
 • Perzycka E., Freedom or enslavement in education using digital media? Jurnal of Society in Kashmir, Vol: 05/2015, pp. 45-60. ISSN 2249-667X

Artykuły w czasopismach punktowanych

 • Perzycka E., Profesjonalizm nauczyciela w społeczeństwie sieciowym
  [w:]   Problemy Profesjologii Nr 2/2010, s. 17-29.
 • Perzycka E., W poszukiwaniu gentryfikacji warsztatu pracy nauczyciela w środowisku sieciowym – uwarunkowania teorii poznania rozproszonego uczenia się, Problemy Profesjologii Nr 2/2011, ISSN 1895-187 s. 21-31.
 • Perzycka E., Interpretacyjne przygotowanie zawodowe nauczyciela jako fundament zrozumienia sieciowego środowiska uczenia się, Problemy Profesjologii Nr 2/2012, 4p
 • Perzycka E., What do we know about the network generation? The reality and expectations of the digitalization of schools, General and Professional Education, 3/2012, ISNN 2084-1469 pp. 27-32. Dostępny także:  http://genproedu.com
 • Perzycka E., Oczekiwania rynku pracy versus przygotowanie studentów pedagogiki w zakresie TIK w:
 • Studia Pedagogiczne, Pedagogika w szkole LXVI wyższej w procesie reformowania edukacji akademickiej, Warszawa 2013, ISSN 0081-6795, ISBN 978-83-7789-163-6, s. 121-131.
 • Perzycka E., Czerepaniak – Walczak M., Trust in Educational Interactions in Higher Education Institutions: Examination an   Experience of Trust, The New Educational Review 2014, vol. 36, No. 2, ISSN 1732-6729, pp. 182 – 193. Zobacz: http://www.educationalrev.us.edu.pl/issues.htm#
 • Perzycka E., Learning with the network – assisted by cultural of trust, General and Professional Education, 4/2014 ISNN 2084-1469 pp. 42-50. Dostępny także:  http://genproedu.com
 • Perzycka E., Zaufanie do e-lerningu w kształceniu akademickim na przykładzie doświadczeń w Nesna University College, Pedagogika Szkoły Wyższej, 2014/2 – w druku
 • Perzycka E., Zaufanie do cyfrowych mediów jako fundament w pracy e-nauczyciela, Problemy Profesjologii, 1/2014, ISSN 1895-197X, pp. 43-53.
 • Perzycka E., Theoretical and methodological inspiration in shaping the digital competence of the teacher, The New Educational Review 2015 (vol. 40, No 2) , ISSN 1732-6729, p.  180-188. http://www.educationalrev.us.edu.pl/issues.htm#
 • Elzbieta Perzycka, Włodzimierz Olszewski, Profesor Kaziemierz Wenta – nauczyciel, naukowiec, mentor i przyjaciel, Pedagogika Szkoły Wyższej 2/2017, pp.7-11.
 • Perzycka E., Professional rating of digital information’s – “Intro” in communicating computer art in reference to P.M.Lester theory. Problemy Profesjologii, 1/2018, ISSN 1895-197X, pp. 19-28.
 • Perzycka E., Self-Regulatory Cognition Competence From a Learning’s Perspective, in a Digital Information Environment, Dyskursy Młodych Andragogów 20, Zielona Góra 2019, pp. 253- 266.

 

Rozdziały w pracach zwartych obcojęzycznych – 16

 • Perzycka E., Czerepaniak – Walczak M., Personal elements of a culture of trust in ICT – Assisted educational interactions, General and Professional Education, 2/2014, ISNN 2084-1469, pp. 90-95. Dostępny także:  http://genproedu.com
 • Perzycka E., Inhibitors and Stimulators for the Teacher Regarding the Use of Digital Media in Education [in:] Perzycka E., (ed.) Szkoła jutra (w poszukiwaniu doświadczeń nauczycieli w stosowaniu mediów cyfrowych w szkołach polskich i norweskich), Wydawnictwo Print Group, Szczecin 2010, p. 19 – 35, ISBN 978-83-62355-43-3
 • Perzycka E., The Internet as a valuable cognitive tool [in:] Information and Communication Technology in Education, Universitas Ostraviensis, Czech Republik 2010, p. 139-145, ISBN 978-80-7368-775-5
 • Perzycka E., Educational utilization of web communication from the perspective of the constructivisit and social discourse [in:] Perzycka E., (ed.) Towards a Better School (International Perspectives) Educational Research Consulting, Boise United States of America 2010, ISBN: 978-0-9758723-7-6, p.176.
 • Perzycka E., Being Subject in the Internet Enviroment – a Challenge for Education [in:] Baron – Polańczyk E., (ed.) ICT in Educational Desing. Processes, Materials, Resources VOL. 1, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2012, ISBN 978-83-7481-479-9, p. 67-75,
 • Perzycka E., Czerepaniak – Walczak M., Culture of Trust in Educational Interactions Assisted by ICT [in:] Marie Skłodowska – Curie, Action in Horizon 2020. Regional and International Impact, Nicosia, Cypr, 2012, p. 2-3
 • Perzycka E., Teacher’s and student’s identify in the network environment [in:] Media in Educational Interactions (ed.) A.Karyn, A.Kowalik, J. Krajewska, ZAPOL, Szczecin, 2012, ISBN 978-83-7518-527-0, p. 9-15.
 • Perzycka E., To Trust Digital Media in the Process of Education [in:] Information and Communication Technology in Education (ed.) J.Kapounova, K. Kostolanyova, University of Ostrava, Pedagogical Faculty, Roznov pod Radhostem, Czech Republic, 2013, ISBN 978-80-7464-324-8, p. 227-234.
 • Perzycka E., Trust in the Technology and Digital Media in the Context of Pre-theoretical Understanding of Self-education in the Network [in:] Trust in Global Perspective (ed.) Czerepaniak – Walczak M., Perzycka E., Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2013, ISBN 978-83-7518-622-2, p. 193-205,
 • Perzycka E., Trust the Interactive Board in Educational and Didactic Processes [in:] Baron – Polańczyk E., (ed.) ICT in Educational Desing. Processes, Materials, Resources VOL. 3, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-111-5, p. 117 – 129. https://sites.google.com/site/uzknmd/project-ictined
 • Perzycka E., Digital Competence Versus Digital Literacy. In Search Of Teacher Professionalism In The Digital School/Society [in:] ICT in Educational Desing. Processes, Materials, Resources Baron – Polańczyk E., (ed.) VOL. 5, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2014, ISBN 978-83-7842-154-2, pp. 77-89.
 • Perzycka E., Czerepaniak – Walczak M., A Culture of Trust in Education in an Open Society. The Role of a Teacher in Shaping the Culture of Trust [in:] Internationalization in Teacher Education, (ed.) Pia-Maria Rabensteiner, Gerhard Rabensteiner, Volume 1 – Initiatives,  Switzerland, 2014, ISBN: 978-3-8340-1390-3, pp. 137-153.
 • Perzycka E., Trust in the perspective of cantonian theory learning in the web, [in:] Czerepaniak – Walczak M., Perzycka E.,  (ed.) Media and Trust – Theoretical and Practical Contexts, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2014, ISBN 978-83-7241-984-2 (online), pp. 85-97.
 • Perzycka E., School principal as a stimulator of change in teacher’s digital workshop [in:] Baron – Polańczyk E., (ed.) ICT in Educational Desing. Processes, Materials, Resources VOL. 8, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, ISBN 978-83-7842-204-1, pp. 63-75. https://sites.google.com/site/uzknmd/project-ictined
 • Perzycka E., The Essence and Meaning of ICT-assisted Education in the Light of a Culture of Trust [in:] Contexts of Trust in ICT-aided Educational Interactions, (ed.) Perzycka E., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2015, online – ISBN 978-83-7972-005-7, (print ISBN 978-83-7972-036-1), pp. 29-43 Dostępny także:   www.sitproject.eu
 • Perzycka E., Methodology fundation of culture of trust [In.] Developing a Culture of Trust in ICT-aided Educational. International Perspektiv, (ed.) Czerepaniak – Walczak M., Perzycka E.,  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2015, pp. 106- 119, znaków: 29032.
 • Perzycka E., Contexts of developing information literacy in the digital learning environment – constructive-cognitive perspective, [in:] Trust and conflict in intercultural processes. Experience, practice, reflections (ed.) Flavia Stara e Rosita Deluigi, Wum Edizioni Universitata di Macerata, 2016,  ISBN 9788860564474.
 • Perzycka E., Parks, squares, streets [in:] Technologies of Imaging in Urban Communication – Report 1 from Poland/Szczecin (eds.) Elzbieta Perzycka and Aleksandra Łukaszewicz – Alcaraz, Wydawnictwo Kolegium Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, Szczecin 2019, ISBN 978-83-955375-0-9.