dr Mikołaj Materne

Kontakt

 • email: mikolaj.materne@usz.edu.pl
 • student@mikomaterne.pl (dla studentów)
 • telefon służbowy: 91 444 3738

Adres:
Instytut Pedagogiki
ul. Ogińskiego 16/17
71-431 Szczecin

Biogram naukowy

Zatrudnienie:

 • Katedra Wczesnej Edukacji

Zainteresowania badawcze:

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i techniki.
 • Twórczość plastyczna dzieci i młodzieży.

Prowadzone przedmioty:

 • Podstawy edukacji plastycznej,
 • Metodyka zajęć technicznych,
 • Metodyka zajęć plastycznych.

Pełnione funkcje (w US i poza uczelnią, przynależność do stowarzyszeń, fundacji i organizacji):

 • Opiekun Koła Naukowego Edukacji Plastycznej ArtPeak,
 • kurator Galerii Szczecina Humanistycznego,
 • dyrektor niepublicznej szkoły plastycznej Ars Atelier w Szczecinie

Publikacje i link aktywny do strony biblioteki US:

 • Kształty sferyczne w malarstwie abstrakcyjnym, Szczecin 2017
 • Toruński świat dziecięcej twórczości – eksperyment pedagogiczny w: E. Magiera (red.), Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki, Szczecin 2017
 • Szczecińska filharmonia w malarskich impresjach dzieci w: U. Chęcińska (red.) Dziecko i sztuka w kontekście wczesnej edukacji, Szczecin 2018

http://publi.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-search.pl?op=do_search&type=opac&marclist=&and_or=and&excluding=&operator=contains&value=Miko%C5%82aj+Materne