dr Agnieszka Materne

Kontakt:

 • e-mail: agnieszka.materne@usz.edu.pl
 • student@agamaterne.com (dla studentów)
 • telefon służbowy: 91 444 3738

Adres:
Instytut Pedagogiki
ul. Ogińskiego 16/17
71-431 Szczecin

Biogram naukowy

Zatrudnienie:

 • Katedra Wczesnej Edukacji

Zainteresowania badawcze:

 • wychowanie przez i do sztuki (w kontekście kultury wysokiej i popularnej oraz jej nowoczesnych dyfuzorów)

Prowadzone przedmioty:

 • Metodyka zajęć komputerowych,
 • Metodyka zajęć technicznych,
 • Historia sztuki

Pełnione funkcje (w US i poza uczelnią, przynależność do stowarzyszeń, fundacji i organizacji):

 • wicedyrektor niepublicznej szkoły artystycznej Ars Atelier w Szczecinie (od 15 lat),
 • członek Związku Polskich Artystów Plastyków

Publikacje i link aktywny do strony biblioteki US:

 • Fenomen mangi i anime w środowisku młodzieży. Studium dyfuzji kultur, Kraków 2019
 • Dziecko i sztuka w pedagogicznej refleksji Władysława Lama, w: U. Chęcińska (red), Dziecko i sztuka w kontekście wczesnej edukacji, Szczecin 2018
 • Genius loci a samowychowanie estetyczne, w: H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski (red.) Świat małego dziecka. Przestrzeń instytucji, cyberprzestrzeń i inne przestrzenie dzieciństwa, Poznań 2017

http://publi.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-search.pl?op=do_search&type=opac&marclist=&and_or=and&excluding=&operator=contains&value=Agnieszka+Materne