Najnowsza książki dra hab. Huberta Kupca, prof. US pt.
  • „Dialog i aktywizacja w rozwijaniu kompetencji pedagogicznych studentów resocjalizacji , która ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego.
  • We wstępie możemy przeczytać: „Książka adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, ale przede wszystkim do studentów i wykładowców zajmujących się kształceniem młodzieży aspirującej do wykonywania zawodu wychowawcy resocjalizującego.
  • Autor ma nadzieję, że zawarte w niej przemyślenia będą skłaniać do refleksji i motywować do doskonalenia kompetencji zawodowych także praktyków”