IX Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej 

pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej 

20-25 marca 2023 r. 

Hasło przewodnie: Walka z mitami i stygmą w polskiej pracy socjalnej 

21 marca 2023 – Światowy Dzień Pracy Socjalnej 

Jak co roku w tygodniu, w którym obchodzony jest Światowy Dzień Pracy Socjalnej, Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej zaprasza do włączenia się do współtworzenia ogólnopolskiej inicjatywy jaką jest Tydzień Pracy Socjalnej. W tym roku jest ona organizowana już po raz dziewiąty. Hasło przewodnie tegorocznej edycji TPS brzmi: „Walka z mitami i stygmami w polskiej pracy socjalnej”. Pragniemy jako Instytut Pedagogiki realizujący kształcenie na kierunku praca socjalna włączyć się w ogólnopolskie inicjatywy oraz podjąć refleksję nad owymi mitami i stygmami, które w naszym programie określimy jako „MiSy” odzwierciedlające obszary, w których z procesami stygmatyzacji, stereotypizacji czy etykietyzacji mamy do czynienia. 

Program przez nas skonstruowany kierujemy do studentów oraz do uczniów szkół średnich. Wykłady, warsztaty, spotkania, wizyty studyjne mają na celu ukazywanie bogactwa pracy socjalnej, jej niejednorodnego oblicza, świata samych pracowników, klientów oraz problemów, z jakimi obie grupy się spotykają.  

Organizatorzy: 

 • Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego – Katedra Pedagogiki Społecznej  
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 

Partnerzy i goście: 

 • Stowarzyszenie FENIKS 
 • Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”
 • Szkoła Podstawowa nr 59 w Szczecinie 
 • Centrum Seniora w Szczecinie 
 • Dom Skandynawski 

Patronat: 

 • Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego 
 • Prezydent Miasta Szczecin 
 • NiUS Radio – patronat medialny

Miejsce: 

 • Instytut Pedagogiki 
 • Dom Skandynawski

Adresaci: studenci oraz uczniowie szkół średnich 

Uwaga: Zapisy – studenci: barbara.chojnacka@usz.edu.pl

 

 

TPS Program 

Poniedziałek

 • 9:30 – 10:30 Symulator starości – dr Rafał Iwański i studenciInstytut Pedagogiki [uczniowie] 
 • 9:30 – 11:30  Pracownik socjalny i asystent rodziny – kto to taki? – MOPR Instytut Pedagogiki [uczniowie] 
 • 10:45 – 11:45 Symulator starości – dr Rafał Iwański i studenci Instytut Pedagogiki [uczniowie] 
 • 12:00 – 13:00 Symulator starości – dr Rafał Iwański i studenci – Instytut Pedagogiki [uczniowie] 
 • 12:00 – 14:00 Pracownik socjalny i asystent rodziny – kto to taki? – MOPRInstytut Pedagogiki [uczniowie]
 • 13:15 – 14:15 Symulator starości – dr Rafał Iwański i studenci – Instytut Pedagogiki [uczniowie]
 • 14:30 – 15:30 Symulator starości – dr Rafał Iwański i studenci – Instytut Pedagogiki [uczniowie]
 • 15.00- 16.00 Centrum Seniora w SzczecinieWizyta studyjna – [uczniowie/studenci] 

Wtorek

 • 9:00 – 10:00 Spółdzielnia socjalna MERITUM Dom Skandynawski [studenci]
 • 10:00 – 11:00 Spółdzielnia socjalna MERITUM Dom Skandynawski [studenci]
 • 11:15 – 12:15 Niebieska Karta Dom Skandynawski [studenci] 
 • 14:00 – 16:00  Stowarzyszenie Feniks Wizyta studyjna (zapisy, 20 osób, studenci) [studenci] 

Środa

 • 9:00 – 10:00 Spółdzielnia socjalna MERITUM Dom Skandynawski [uczniowie] 
 • 10:00 – 11:00 Spółdzielnia socjalna MERITUM Dom Skandynawski [uczniowie] 
 • 11:30 – 12:00  Osoby opuszczające zakład karny- (wymagający) klienci pomocy społecznej dr Aneta Jarzębińska  Dom Skandynawski  [uczniowie] 
 • 10:00 – 11:30  Praca socjalno – wychowawcza z rodziną zastępczą – prawda i mity Instytut Pedagogiki, sala 49 [studenci] 
 • 11:45 – 13:15  Czy placówka opiekuńczo-wychowawcza i szkoła to miejsce działania pracownika socjalnego?  Instytut Pedagogiki, sala 49 [studenci]
 • 12:00 – 14:00 Porozmawiajmy o równości – warsztat antydyskryminacyjny  dr hab. Beata Bugajska prof. US Dom Skandynawski [uczniowie/studenci] 

Czwartek

 • 10:30 – 11:30 Autostradą wolontariatu dr Edyta Sielicka Dom Skandynawski [uczniowie]
 • 12:00 – 13:00 Autostradą wolontariatu dr Edyta Sielicka Dom Skandynawski [uczniowie]
 • 13:30 – 14:03 Autostradą wolontariatu dr Edyta Sielicka Dom Skandynawski [uczniowie]

Piatek

 • 9:00 – 10:30  Niebieska Karta  Instytut Pedagogiki [studenci]
 • 9:00 – 10:30  Rodzicielstwo zastępcze, usamodzielnianie i praca z rodziną naturalną Instytut Pedagogiki [studenci]
 • 10:45 – 11:15 Niebieska Karta Instytut Pedagogiki [studenci]
 • 10:45 – 12:15 Rodzicielstwo zastępcze, usamodzielnianie i praca z rodziną naturalną Instytut Pedagogiki [studenci] 
 • 12:30 – 13:30 Autostradą wolontariatu dr Edyta Sielicka Instytut Pedagogiki [uczniowie]
 • 12:00 – 14:00 Mini konkurs plastyczny nt. Pomaganie Drugiemu Człowiekowi  Instytut Pedagogiki Hol Parter 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

MITY i STYGMY (dalej MiSy): 

MIS 1: RÓWNOŚĆ CZY NIERÓWNOŚĆ? 

WARSZTAT: 

POROZMAWIAJMY O RÓWNOŚCI – WARSZTAT ANTYDYSKRYMINACYJNY 

Równość każdego człowieka zarówno w życiu zawodowym, społecznym, jak i prywatnym powinna być niezbywalna i oczywista. Wszystkie formy dyskryminacji zarówno te ze względu na wiek, płeć, orientację, czy status społeczny są  prawnie zakazane. Jak wpierać procesy równościowe, co je wzmacnia, a co im zagraża ? – to tematy które pojawią się na warsztacie. 

Prowadzący: dr Beata Bugajska Prof. US, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta ds. równości Gminy Miasto Szczecin, Instytut Pedagogiki 

 

MIS 2: ZAKŁAD KARNY I CO DALEJ?  

 • WYKŁAD: 

OSOBY OPUSZCZAJĄCE ZAKŁAD KARNY- (WYMAGAJĄCY) KLIENCI POMOCY SPOŁECZNEJ 

Co roku w Polsce około 80 tys. osób opuszcza zakłady karne. Te osoby mogą mieć trudności w przystosowaniu do życia na wolności. Wówczas, na warunkach określonych przez Ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. mają prawo ubiegać się o odpowiednie świadczenia. Podmioty odpowiedzialne za ich udzielanie, najczęściej ośrodki pomocy społecznej stają przed trudnym zadaniem, ponieważ eks-więzień to zwykle klient wieloproblemowy. W krótkim wykładzie prowadząca pokaże trudności, z jakimi się zmagają oni sami oraz system, do które zwracają się po pomoc.  

Prowadzący: dr Aneta Jarzębińska 

[uczniowie] 

 • WARSZTAT: 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA MERITUM O POSTEPNITENCJARNEJ PRACY SOCJALNEJ 

Praca socjalna z byłymi osadzonymi to zadanie polegające na wsparciu ich w powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie. Taką działalność prowadzi Spółdzielnia Socjalna MERITUM, która zajmuje się m.in. zatrudnianiem osób opuszczających zakłady karne, tworzeniem mieszkań readaptacyjnych. Podczas warsztatowego spotkania z prowadzącym spółdzielnię oraz byłymi osadzonymi uczestnicy będą mogli poznać specyfikę postpenitencjarnej pracy socjalnej.  

Prowadzący: Radosław Budzyński – Świerszcz wraz podopiecznymi 

[uczniowie/studenci] 

MIS 3: PIECZA ZASTĘPCZA i PRACA Z RODZINĄ  (studenci i uczniowie) 

 • WARSZTATY: 

RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE I USAMODZIELNIANIE  

Część 1 (ok. 1 h): 

Są takie sytuacje, w których dziecko przebywa i jest wychowywane w rodzinie zastępczej. Czym jest taka rodzina, jak funkcjonuje, co jest jej zadaniem i jakie może mieć formy? O tym opowiedzą pracownice z Działu Pieczy Zastępczej MOPR. To koordynatorzy pieczy zastępczej tam pracujący na co dzień pracują z rodzinami zastępczymi oraz dziećmi znajdującymi się pod ich dachem. Podczas spotkania poruszony też zostanie temat usamodzielniania młodzieży z pieczy zastępczej. Co się dzieje wówczas, gdy dziecko w rodzinie zastępczej kończy 18 lat? Czy oprócz przyjęcia urodzinowego, dowodu osobistego może liczyć na jakieś wsparcie? W trakcie tego warsztatu uzmysłowimy sobie, w jak różnorodnych obszarach dokonuje się praca socjalna.  

Prowadzący: Małgorzata Olszewska, Agnieszka Gierszewska – Dział Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 

Część 2 (ok. 30 min) 

Istotą pracy socjalnej w obszarze pieczy zastępczej jest praca z rodziną naturalną, prowadząca do powrotu dziecka do niej. Jak przebiegają tego rodzaju działania? Jakie napotyka się trudności? O tym opowie pracownik socjalny z Działu Wsparcia Rodziny w MOPR Szczecin.  

Prowadzący: Alicja Szmeterowicz Dział Wsparcia Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 

[uczniowie/studenci] 

PRACA SOCJALNO – WYCHOWAWCZA Z RODZINĄ ZASTĘCZĄ (studenci i uczniowie) 

 • WARSZTAT 

PRACA SOCJALNO – WYCHOWAWCZA Z RODZINĄ ZASTĘPCZĄ – PRAWDA I MITY 

Rodzina zastępcza również stanowi przestrzeń działań pracownika socjalnego oraz współpracy z nim. O tym jak ta praca wygląda od wewnątrz opowiedzą przedstawicielki Zachodniopomorskiej Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”. 

Prowadzący: Katarzyna Gołębiowska, Anna Bijas Roman – Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”, dr Urszula Kazubowska – Instytut Pedagogiki US 

MIS 4: STAROŚĆ – BĘDZIE DOBRZE! 

 • WARSZTAT: 

SYMULATOR STAROŚCI 

Czy będąc młodym człowiekiem, zastanawiałeś/ aś się nad tym, jak to jest być osobą starszą? Istnieje coś takiego jak symulator starości. Zapraszamy na zajęcia, podczas których przez kilka minut będziesz mógł doświadczyć wybranych ograniczeń w zakresie poruszania się, wstawania, chodzenia po schodach, pisania, widzenia. Są to typowe problemy, które dotykają osoby starsze. Dzięki udziałowi w zajęciach  lepiej zrozumiesz osoby starsze.   

Prowadzący: dr Rafał Iwański + studenci pracy socjalnej 

[uczniowie] 

WIZYTA STUDYJNA: CENTRUM SENIORA w Szczecinie  (uczniowie i studenci)  

Jak można pracować z osobami w wieku senioralnym? Co oferuje Szczecin seniorom? Jakie wsparcie mogą uzyskać? Na te i inne pytania uzyskacie odpowiedź w trakcie wizyty w Centrum Seniora w Szczecinie, które od czterech lata działa w naszym mieście.  Temat przewodni spotkania to: Centrum Seniora w obszarze wspierania osób w starszym wieku.  

Prowadzący: Klaudia Piotrowska 

[uczniowie/studenci] 

MIS 5: PRACA SOCJALNA: NIEWIDZIALNI BOHATEROWIE (uczniowie i studenci) 

 • WARSZTAT: 

PRACOWNIK SOCJALNY I ASYSTENT RODZINY – KTO TO TAKI? (czas ok 1,5-2 h): 

Czy wiesz, że istnieje ktoś taki jak pracownik socjalny? A jeśli wiesz, że istnieje, czy wiesz, czym faktycznie się zajmuje? Praca socjalna to taki zawód i takie działanie, które polega na pomaganiu innym. Fajnie co? Podczas tych warsztatów poznasz pracowników socjalnych i dowiesz się, czym konkretnie się zajmują, jak, gdzie i z kim pracują. Rozejrzyj się wokół siebie i pomyśl, jak bardzo potrzebne są osoby, które potrafią profesjonalnie pomagać. I o tym będzie ten warsztat.  

Asystent rodziny to kolejna osoba, którą warto znać i wiedzieć, czym się zajmuje. Dlaczego? Bo to ktoś, kto działa w codzienności osób potrzebujących pomocy, razem z nimi i dla nich. Bo w  tej codzienności niejednokrotnie się gubimy. Podczas warsztatu dowiesz się, jak pracuje asystent rodziny oraz z kim współpracuje. Poznasz też projekt pt. „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”. 

Prowadzący (pracownicy MOPR Szczecin – ten skrót po warsztacie nie będzie już dla Ciebie brzmiał tajemniczo) zaproszą Cię do dyskusji, ćwiczeń, refleksji nad konkretnymi przypadkami. 

Prowadzący:  

 • Sylwia Kowalczyk – Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Północ 
 • Dagmara Piskorz  – Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście 
 • Roksana Paliwoda – Zespół Intensywnej Pracy z Rodziną 
 • Anna Weber – Zespół Intensywnej Pracy z Rodziną 

[uczniowie/studenci] 

MIS 6: WOLONTARIAT  

 • WARSZTAT  

AUTOSTRADĄ WOLONTARIATU (czas ok. 1 h) 

Wolontariat to zarówno przygoda, wyzwanie, jak i doskonały sposób na spełnianie swoich marzeń. Można w trakcie jego realizacji pomagać innym, wspierać uchodźców, kreować artystyczne wizje, dbać o ekologiczną równowagę, ale także zwiedzać świat lub budować domy w Afryce. Wolontariuszka, wolontariusz to brzmi dumnie – zapraszamy na warsztat, który przybliży idee wolontariatu i opowie o możliwościach i trudnościach jakie są wpisane w działania wolontariuszy. 

Prowadzący: dr Edyta Sielicka, koordynatorka US ds. wolontariatu 

[uczniowie] 

MIS 7: PRZEMOC DOMOWA – REAGUJ! (studenci) 

 • WARSZTAT 

NIEBIESKA KARTA (ok. 1 h) 

Niebieska Karta to procedura mająca na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie obowiązująca w Polsce od 2011 r. Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z tym narzędziem, całą procedurą i przepisami, które jej dotyczą. Ponadto omówiona zostanie problematyka przemocy w rodzinie na konkretnych przykładach.  

Prowadzący: Kamila Trzebiatowska – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

[studenci] 

MIS 8: BEZDOMNOŚĆ (studenci i uczniowie) 

 • WIZYTA STUDYJNA: 

STOWARZYSZENIE FENIKS 

Stowarzyszenie Feniks od 2002 r. działa na rzecz osób dotkniętych kryzysem bezdomności w Szczecinie i Policach. Obecnie organizacja prowadzi Schronisko dla Bezdomnych w Szczecinie, Noclegownię w Szczecinie, Dom Pobytu Tymczasowego dla Osób Bezdomnych w Szczecinie, Schronisko dla Bezdomnych w Policach oraz Jadłodajnię dla Osób Bezdomnych. Wizyta studyjna w siedzibie Stowarzyszenia to okazja do spotkania z pracownikami, poznania jego specyfiki i charakteru podejmowanych działań.  Temat przewodni wizyty: Mity i stygmaty w pracy socjalnej z osobami bezdomnymi. 

Prowadzący:  Arkadiusz Oryszewski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia,  Marta Baranowska – Członek Zarządu Stowarzyszenia 

[studenci/uczniowie] 

MIS 9: PRACOWNIK SOCJALNY W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ I SZKOLE (studenci i uczniowie) 

 • WARSZTAT: 

CZY PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I SZKOŁA TO MIEJSCE DZIAŁANIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO? – PRÓBA ODPOWIEDZI W OBSZARZE PRAKTYKI 

Spotkanie, podczas którego uczestnicy i prowadzący (wieloletni wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej, a obecnie pedagog szkolny) spróbują poszukać odpowiedzi na pytanie: Czy placówki te to obszary działania pracownika socjalnego? Jak i w jaki sposób można organizować ich współpracę. Spotkanie w formie warsztatu i dyskusji.  

Prowadzący:  Grzegorz Mielnik – pedagog szkolny w SP nr 59 w Szczecinie,  dr Urszula Kazubowska – Instytut Pedagogiki US 

[studenci] 

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE: 

POMAGAMIE OCZAMI DZIECI – MINI KONKURS PLASTYCZNY (uczniowie SP 59 w Szczecinie) 

Prezentacja prac plastycznych nt. „Pomaganie Drugiemu Człowiekowi” wykonanych przez uczniów w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 59 w Szczecinie. Potem prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową w składzie:  prof. A. Murawska, prof. B. Kromolicka, dr M. Materne i p. G. Mielnik.  Wyłonione zostanę trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia. 

Prace zostaną wyeksponowane w Instytucie Pedagogiki.