Książka poświęcona jest refleksjom o niepełnosprawności prowadzonym w oparciu o wybrane podejścia zakreślone w kontekście post- ów i zwrot- ów stanowiących inter i transdyscyplinarny dialog ontologiczno-epistemologiczny konceptualizujący niepełnosprawność. W książce prezentowane są zagadnienia dotyczące Refleksyjnej nowoczesności, które pozwalają na umiejscowienie rozważań o przedmiocie analiz ze względu na ramy czasowe i znaczeniowe. Następie przybliżone są kwestie związane z Rolą zwrot- ów i post – ów w badaniach niepełnosprawności. W szczególności poruszane są problemy: post/humanizmu jako nowej dyskursywnej ramy odniesienia dla refleksji nad niepełnosprawnością, post/strukturalistycznej interpretacji niepełnosprawności, neomaterialistycznego projektu niepełnosprawności jako relacji w świecie i ze światem, konstruktywistycznej i post/konstruktywistycznej orientacji w rozważaniach o niepełnosprawności, perspektywy refleksyjnej teorii i empirii niepełnosprawności oraz performatywności jako narzędzia i przestrzeni eksploracji niepełnosprawności. Całość książki domykają dylematy znajdujące się Na skrzyżowaniu naukowych prawd, dyskursywnej uniwersalności i ideologicznej normy.