Zapraszamy do lektury książki pt. „Niepubliczne szkoły podstawowe w Szczecinie w latach 1989-2024” autorstwa dr Barbary Żakowskiej wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. W recenzji wydawniczej dr hab. Justyny Gulczyńskiej, prof. UAM czytamy: „Praca jest istotną publikacją ukazującą rodzącą się po roku 1989 instytucjonalną edukację niepubliczną oraz 25 lat jej doświadczeń. Książka, w regionalnej odsłonie, prezentuje początki kształtowania się szkolnictwa niepublicznego, z jego wieloma różnorodnymi przestrzeniami działalności. Publikacja z jednej strony uświadamia odbiorcy, jak ogromna przepaść występowała pomiędzy dotychczasowym, tj. sprzed 1989 roku, reżimowym, narzuconym, jedynie obowiązującym systemem edukacji socjalistycznej a rodzącym się demokratycznym pluralizmem edukacyjnym w Polsce. […] Z drugiej strony natomiast jest świadectwem 25-etniego funkcjonowania niepublicznego szkolnictwa podstawowego w Szczecinie, ukazującym zarówno dokonania, jak i niedostatki jego działań. […] W ten sposób powstała książka, której adresatem może być szerokie grono odbiorców, tj. obok badaczy tej problematyki z kręgu zarówno historyków wychowania, jak i pedagogów edukacji szkolnej, również praktycy, tj. aktywni zawodowo pedagodzy, nauczyciele, zespoły zarządzające edukacją niepubliczną, ale też publiczną, a także twórcy edukacji innowacyjnej, alternatywnej. Doświadczenia bowiem w szkolnictwie niepublicznym stanowią ważny drogowskaz dla kolejnych zespołów tworzących i prowadzących placówki szkolne. Praca jest świadectwem dla wszystkich zainteresowanych procesami kształtowania się edukacji demokratycznie stanowionej.”