W dniach od 28 sierpnia do 10 września 2023 roku dr Barbara Żakowska wzięła udział w międzynarodowym projekcie w Kirgistanie w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Pani Doktor  stała się członkiem wielonarodowego zespołu specjalistów, do którego należą Niemcy, Kirgizi, Izraelczycy oraz Polacy. Zespół przejdzie cykl szkoleń dotyczących edukacji nieformalnej i edukacji międzykulturowej. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat uprawniający do prowadzenia międzynarodowych spotkań młodzieżowych. W zespole specjalistów dr Barbara przeprowadziła wykład pt. „Engaging ALL students into learning. Intercultural communication, sterotypes, dimensions of diversity” oraz  warsztaty pt. „Making sense of risk” dla dwóch wielonarodowych grup młodzieżowych.  Pokłosiem warsztatów było przeprowadzenie badania wśród młodzieży i specjalistów oraz pozyskanie materiału źródłowego w celu opracowania artykułu naukowego. Był to dla Pani Doktor  czas przeznaczony przede wszystkim na rozwój naukowy i zdobywanie nowych doświadczeń dydaktycznych. Liczymy na to, że nawiązana współpraca zaowocuje kolejnymi międzynarodowymi projektami w Instytucie Pedagogiki.