• Akademickie Biuro Karier US zaprasza na bezpłatne specjalistyczne kursy języka angielskiego lub niemieckiego. Z oferty mogą skorzystać studenci ostatnich czterech semestrów.
  • Specjalistyczne kursy językowe realizowane są online, na poziomie co najmniej B2 w wymiarze 60 godzin lekcyjnych w sześciu obszarach tematycznych: ekonomia, prawo, turystyka, nauki społeczne, przyrodnicze i ścisłe. 
  • Zajęcia prowadzą profesjonalni lektorzy.
  • Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona i każdorazowo wynosi maksymalnie 8.
  • Kursy realizowane są w ramach projektu „UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.