Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego ukazała się książka dr Małgorzaty Nermend zatytułowana „Wolontariat młodzieży w liceum ogólnokształcącym”. Jak można przeczytać we fragmencie recenzji prof. dr hab. Anny Kanios „Mimo dość licznych już publikacji na temat wolontariatu niewiele jest badań dotyczących wolontariatu szkolnego i jego funkcji edukacyjnych (…). Książka posiada interdyscyplinarny charakter porusza bowiem zagadnienia o dużym znaczeniu społecznych, jakim jest zjawisko wolontariatu. Pomoc drugiemu człowiekowi, poświęcanie na jego rzecz czasu i posiadanych zasobów, jest czymś naturalnym i powszechnym w każdej społeczności. Wolontariat jest przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych, nie tylko pedagogiki czy psychologii, ale również ekonomii, socjologii czy nauk o polityce. Z tego punktu widzenia krąg odbiorców jest bardzo szeroki. Począwszy od nauczycieli i uczniów szkół średnich, po pedagogów, socjologów, psychologów, a nawet rodziców, dla których wychowanie dzieci i młodzieży w duchu prospołecznym jest wartością”.

Gratulujemy bardzo Autorce i polecamy Jej książkę lekturze.

Więcej: https://www.poczytaj.pl/ksiazka/wolontariat-mlodziezy-w-liceum-ogolnoksztalcacym-malgorzata,571055