Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. Ireny Wojnar

Pani Profesor pozostanie w naszej pamięci jako wybitna uczona, autorytet w zakresie teorii wychowania estetycznego, zasłużona dla rozwoju myśli edukacyjnej i polskiej pedagogiki. Autorka licznych opracowań naukowych. Dla wielu pokoleń  pedagogów była wzorem i prawdziwą inspiracją.

Honorowa Członkini Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz  Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus. Wieloletnia, zasłużona Profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

Rodzinie Zmarłej, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy współczucia.

Społeczność akademicka Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego