Jak co roku w tygodniu, w którym obchodzony jest Światowy Dzień Pracy Socjalnej, Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej zaprasza do włączenia się do współtworzenia ogólnopolskiej inicjatywy jaką jest Tydzień Pracy Socjalnej. W tym roku jest ona organizowana już po raz dziewiąty. Hasło przewodnie tegorocznej edycji TPS brzmi: „Walka z mitami i stygmami w polskiej pracy socjalnej”. Pragniemy jako Instytut Pedagogiki realizujący kształcenie na kierunku praca socjalna włączyć się w ogólnopolskie inicjatywy oraz podjąć refleksję nad owymi mitami i stygmami, które w naszym programie określimy jako „MiSy” odzwierciedlające obszary, w których z procesami stygmatyzacji, stereotypizacji czy etykietyzacji mamy do czynienia. 

Program przez nas skonstruowany kierujemy do studentów oraz do uczniów szkół średnich. Wykłady, warsztaty, spotkania, wizyty studyjne mają na celu ukazywanie bogactwa pracy socjalnej, jej niejednorodnego oblicza, świata samych pracowników, klientów oraz problemów, z jakimi obie grupy się spotykają.  

Organizatorzy: 

 • Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego – Katedra Pedagogiki Społecznej  
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 

Partnerzy i goście: 

 • Stowarzyszenie FENIKS 
 • Stowarzyszenie Tęcza Serc 
 • Szkoła Podstawowa nr 59 w Szczecinie 
 • Centrum Seniora w Szczecinie 
 • Dom Skandynawski 

Patronat/ mecenat: 

 • Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego 
 • Prezydent Miasta Szczecin 

Miejsce: 

 • Instytut Pedagogiki 
 • Dom Skandynawski (21-22-23.03.2023 r. godz. 9:00 – 15:00) 

Link do strony Tygodnia Pracy Socjalnej