30 października w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, w ramach cyklu spotkań z okazji 250-rocznicy Komisji Edukacji Narodowej,  miała miejsce niezwykle interesująca debata oksfordzka. Intrygująca teza debaty brzmiała “Tzw. system pruski przyniósł polskiej szkole więcej szkody niż pożytku”.  Udział w niej brały studentki  Instytutu Pedagogiki, przedstawicielki  Koła Naukowego “Pasja”, panie  Magdalena Kiedos, Magdalena Wlazło, Aleksandra Kmieć i Agnieszka Bruczko wraz z opiekunką naukową Koła – dr Lidią Marek. Doskonale przygotowane do debaty studentki Instytutu, przedstawiły merytoryczne argumenty osadzone na gruncie pedagogiki, obnażające wady systemu pruskiego i jego swoistą anachroniczność nie przystającą do oczekiwań i wyzwań współczesnej edukacji, zarówno uczniów, nauczycieli, rodziców i całego społeczeństwa. Po przeciwnej stronie, z kontrargumentami,  zasiedli studenci Instytutu Historii z opiekunem dr hab. Erykiem Krasuckim, prof. US.  Adwersarze przywołali zasługi systemu pruskiego, między innymi podkreślając bezsprzeczną skuteczność w upowszechnianiu obowiązku szkolnego przez ostatnie 200 lat oraz wprowadzenie organizacyjnego porządku w systemach szkolnych.  Debata była niezwykle ożywiona i zakończyła się wzajemnymi gratulacjami i serią pamiątkowych zdjęć. 

Gratulujemy Studentkom odwagi argumentacji i wspieramy tego typu aktywność. 

 Dyrekcja Instytutu Pedagogiki