Rada Naukowa Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego po przeprowadzeniu postępowania przewidzianego prawem, nadała w dniu 26 października 2023 roku mgr Kindze Krzywickiej stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika na podstawie rozprawy doktorskiej Sytuacja zdrowego rodzeństwa w rodzinie hospicyjnej

Promotorką dysertacji była prof. dr hab. Barbara Kromolicka, Uniwersytet Szczeciński.

Recenzentami:  ks. dr hab. Grzegorz Godawa, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

oraz ks. dr hab. Piotr Krakowiak,  prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Pani dr Kindze Krzywickiej gratulujemy również bardzo pozytywnych recenzji, w których recenzenci zgodnie wnioskowali o wyróżnienie.

 

                                           Dyrekcja Instytutu Pedagogiki