Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego ukazała się książka pt. „Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. T. VI. Historyczne aspekty dydaktyki” pod redakcją Elżbiety Magiery (Szczecin 2023). Książka powstała dzięki współpracy naukowców, z różnych ośrodków w Polsce. Praca ma charakter monografii historyczno-pedagogiczny, której celem jest zaprezentowanie wybranych twórców dydaktyki i ich koncepcji pedagogicznych, przykładów programów nauczania i ich realizacji oraz wskazań dydaktycznych kierowanych do nauczycieli. Stanowi głos w dyskusji nad historią teorii i praktyki dydaktyki w Polsce. Jest adresowana do historyków wychowania, pedagogów i dydaktyków, przedstawicieli innych nauk społecznych i humanistycznych, nauczycieli akademickich i studentów oraz osób zainteresowanych historią polskiej pedagogiki i jej subdyscypliny, którą jest dydaktyka. Publikacja może nie tylko skłonić do refleksji historycznej, ale również wywołać namysł „budujący mosty” między historią dydaktyki i jej współczesnym obliczem. Więcej: http://wydawnictwo.univ.szczecin.pl/z-badan-nad-tradycja-polskiej-pedagogiki-historyczne-aspekty-dydaktyki-p-902.html