W dniu 30 maja 2023 roku młodzież akademicka dwóch kół naukowych Instytutu Pedagogiki US brała aktywny udział w konferencji naukowo-dydaktycznej “Inkluzywność w zróżnicowanym świecie. Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą?” w ramach Porozumienia Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie z Uniwersytetem Szczecińskim. Konferencję zainaugurowała wicedyrektor Instytutu Pedagogiki dr hab., prof.US Elżbieta Magiera wraz z dyrektor ZCDN Urszulą Pańką. Studentki Koła Naukowego Pedagogów Młodzieży YOUNG POWER, których opiekunką naukową jest dr Małgorzata Mikut, zaprezentowały następującą problematykę:
• Brodzik Zuzanna, Oddajmy młodym głos;  
• Burzawa Julia, Nowakowska Jolanta, Młodzież w spektrum wykluczenia;
• Florkowska Daria, Młodzież lubi czytać ale to co ją interesuje;
• Lewandowska Weronika, Ptaszek Weronika, Aleksandra Ostrowska, Młodzież daleko od… rzecz o wykluczeniu komunikacyjnym;
• Ostręga Hanna, Dlaczego młodzież potrzebuje prywatności?
• Siekierzycka Carmen, O co chodzi z tą (nie)sprawnością?; Dlaczego nie dostrzega się kompetencji i wiedzy?;
• Sypniewska Laura, Pozwólmy młodzieży wyrażać siebie – rzecz o autoekspresji;  
• Szczepkowska Agnieszka, Młodzież (nie)dostosowana, ale do czego? 
Studentki Koła Naukowego Animatorów Czasu Wolnego PASJA, których opiekunką naukową jest dr Lidia Marek, zaprezentowały tematykę: “Inkluzja w świat wartości – wspieranie rozwoju aksjosfery dziecka.”
 

Dziękujemy Annie Godzińskiej za współpracę w organizacji tej bardzo udanej konferencji i Pani Dyrektor ZCDN w Szczecinie Urszuli Pańce za otwartość na propozycje i działania pracowników Instytutu Pedagogiki US.