Koło Naukowe Studentów Familiologii „Famili-Art” działające na Wydziale Teologicznym US zaprasza do wzięcia udziału w studencko-doktoranckiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. Oblicza relacji interpersonalnych – ujęcie interdyscyplinarne.

 

Celem konferencji jest podjęcie interdyscyplinarnego namysłu nad relacjami interpersonalnymi w ich szerokim ujęciu – w kontekście istoty relacji interpersonalnych, ich jakości, znaczenia w życiu człowieka na poszczególnych etapach osobowego rozwoju, znaczenia profilaktycznego czy konkretnych umiejętności mających związek z tytułowym zagadnieniem. Wspólna, interdyscyplinarna refleksja i dyskusja stanowi ważny element budowania wiedzy o relacjach interpersonalnych w ponowoczesności. Zamysłem organizatorów jest uzyskanie możliwie szerokiego oglądu zjawisk i procesów związanych z relacjami interpersonalnymi w kontekście współczesności.

 

Do udziału w konferencji zaproszeni są przedstawiciele różnych dyscyplin i specjalności: pedagodzy, socjolodzy, psycholodzy, familiolodzy, teolodzy, prawnicy, zarówno teoretycy, jak i praktycy.

 

Terminarz i informacje organizacyjne:

  • konferencja odbędzie się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego 26.06.2023 r.,
  • termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w konferencji: 05.06.2023 r., zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: familiart.kolonaukowe@gmail.com,
  • udział jest bezpłatny.

 

Więcej informacji o konferencji.

 

Zapraszamy do udziału.